Cadarnhau mai Hollie oedd y corff yn y môr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Heddlu De Cymru wedi cadanhau bod corff Hollie McClymont wedi ei ddarganfod

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau mai corff Hollie McClymont yw yr un gafodd ei ddarganfod yn y môr.

Cafodd y corff ei ddarganfod ger pentref Ffont-y-gari ym Mro Morgannwg yn ystod prynhawn Mercher, ychydig o filltiroedd o ble y cafodd Hollie ei gweld yn fyw am y tro diwethaf ddydd Sul.

Dywedodd Prif Arolygydd Marc Lamerton: "Rydym ni gyd yn cydymdeimlo gyda teulu Hollie ar yr adeg anodd yma.

"Hoffwn ddiolch i gymuned y Barri a'r cyfryngau am eu cefnogaeth trwy gydol y digwyddiad hwn."

14 oed

Fe aeth y ferch 14 oed o Glasgow ar goll brynhawn Sul pan oedd yn nofio ger Ynys y Barri.

Roedd hofrennydd, Gwylwyr y Glannau a 40 o blismyn arbenigol wedi bod yn chwilio.

Yn ôl yr heddlu, roedd Hollie a'i mam Sarah wedi mynd ar eu gwyliau yno am fod perthnasau yn yr ardal.

Straeon perthnasol