Marwolaeth nyrs: cynnal adolygiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun, Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth drwy achosion naturiol.

Mae'r gwasanaeth ambiwlans, sy'n rhedeg Galw Iechyd Cymru, yn cynnal adolgiad ar ôl i nyrs oedd wedi ymddeol farw.

Clywodd cwest fod Gillian Given, 58 oed o Abergele, wedi marw ddwy awr wedi i wasanaeth Galw Iechyd Cymru ddweud nad oedd angen ambiwlans.

Ddydd Mercher dywedodd y crwner John Gittins fod esgelustod wedi cyfrannu at ei marwolaeth a'i bod hi'n anodd clywed yr hyn yr oedd cleifion yn ei ddweud weithiau am fod y ganolfan alwadau'n swnllyd.

Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth drwy achosion naturiol.

Newidiadau

Dywedodd y crwner y byddai'n argymell newidiadau yn y ganolfan alwadau.

Mae gŵr Mrs Given, James, wedi dweud ei fod yn ystyried camau cyfreithiol.

Clywodd y cwest fod y nyrs yn y ganolfan alwadau yn Abertawe wedi ymddiswyddo.

Cafodd Mrs Given ei tharo'n wael yn y bore ar Orffennaf 16, 2012, a bu farw'r un diwrnod.

Pan ffoniodd ei gŵr Ganolfan Feddygol Gwrych yn Abergele cafodd wybod y byddai meddyg teulu'n galw yn y prynhawn.

Wedyn cafodd gyngor i ffonio 999.

Tabledi

Dywedodd y nyrs yn y ganolfan alwadau nad oedd angen ambiwlans oherwydd y brif broblem oedd poenau yn y stumog.

Awgrymodd y dylai'r claf gymryd tabledi lleddfu poen nes y byddai'r meddyg teulu'n cyrraedd.

Dangosodd archwiliad post-mortem ei bod hi'n diodde' o glefyd y galon.