43 o weithwyr yn colli eu swyddi

Cyhoeddwyd

Mae cwmni Premier Foods wedi cadarnhau eu bod yn mynd i gau melin Rank Hovis yn Y Barri.

Bydd 43 yn colli eu swyddi pan fydd y felin yn cau yn Hydref.

Mae melin flawd wedi bod yno ers 109 o flynyddoedd.

Bydd y broses ymgynghori gyda staff yn dechrau o fewn dyddiau.

Dywedodd Alun Cairns AS Bro Morgannwg: "Mae hon yn ergyd ofnadwy ac fe fydda' i'n cwrdd ag uwchswyddogion y cwmni o fewn wythnos er mwyn asesu beth sy' angen ei wneud i atal y cau ac achub y swyddi.

"Dwi'n gwybod am gontractwyr sy'n dibynnu ar y gwaith ...

"Mae hwn yn fater arwyddocaol i fusnesau lleol a gweithwyr yr ardal."