Hollie McClymont: 40 o blismyn yn chwilio

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunAeth Hollie McClymont ar goll ddydd Sul

Mae 40 o blismyn yn chwilio am ferch 14 oed o'r Alban a welwyd ddiwethaf yn y môr ger Ynys y Barri ddydd Sul.

Dywed yr heddlu bod yr ymdrechion i gael hyd i Hollie Jamie-Lee Mc Clymont yn parhau ar y tir ac yn y môr.

Cafodd yr awdurdodau wybod ei bod ar goll ychydig wedi 4:15yh ddydd Sul.

Dydy'r heddlu ddim wedi gallu cadarnhau bod unrhyw un wedi ei gweld ers iddi fynd i drafferthion yn y dŵr.

Dywedodd yr uwch-arolygydd dros dro, Marc Lamerton, fod teulu Hollie yn amlwg "mewn trallod".

Ychwanegodd bod timau chwilio tanddwr a hofrennydd yr heddlu yn chwilio am Hollie, a oedd wedi bod yn ymweld â pherthnasau yn yr ardal gyda'i mam, Sarah.

'Mewn trallod'

"Rydym yn bod yn bragmataidd a gobeithio y gallwn ddod â hyn i ben yn hapus," meddai Mr Lamerton.

"Fel y gallwch chi ddychmygu, mae ei theulu mewn trallod - rheiny sy'n ymweld o Glasgow a'r rhai sy'n byw yn Y Barri.

"Mae Hollie wedi ymweld â'r ardal o'r blaen, ond ar hyn o bryd, does yna ddim byd i awgrymu bod yna rywun arall ynghlwm â hyn.

"Ein prif flaenoriaeth yw sicrhau bod Hollie'n dychwelyd yn ddiogel."

Mae gwylwyr y glannau wedi rhoi'r gorau i chwilio'r môr tra bod yr heddlu'n parhau â'u gwaith.

Dywedodd Mr Lamerton: "Mae gennym 40 o blismyn yn gweithio ar hyn gan gynnwys timau chwilio arbenigol sydd wedi eu hyfforddi i weithio o dan y dŵr, a hofrennydd yr heddlu.

'Meddwl agored'

"Mae gennym hefyd swyddogion CID, a rhai mewn iwnifform yn gweithio'n agos gyda ffrindiau a theulu Hollie.

"Rydym yn dilyn pob trywydd yn weithredol fel gydag unrhyw berson coll. Rydym yn cadw meddwl agored."

Ddydd Llun, dywedodd ei chyfnither Shannon: "Dydych chi byth yn meddwl y bydd rhywbeth fel hyn yn digwydd i rywun yn eich teulu chi.

"Rydym yn sâl gan bryder ac yn gobeithio y daw Hollie i'r fei yn ddiogel."

Cafodd yr heddlu wybod bod Hollie ar goll awr wedi'r tro olaf iddi gael ei gweld.

Dywedodd rheolwr achub gwylwyr y glannau yn Abertawe, Steve Jones, fod timau wedi eu syfrdanu gan yr oedi.

Ychwanegodd: "Os ydych chi'n gweld rhywun mewn trafferthion yn y dŵr dylech ffonio 999 a gofyn am wylwyr y glannau ar unwaith.

"Mae unrhyw oedi yn golygu bod amser allweddol ar gyfer chwilio ac achub yn cael ei golli.

"O bryd i'w gilydd, mae gwylwyr y glannau yn derbyn galwadau diangen pan nad oes angen help gan rywun sy'n ymddangos fel eu bod mewn trafferthion, ond byddai'n well gennym pe bai chi'n ffonio 999 beth bynnag os ydych chi'n wirioneddol bryderus ynglŷn â sefyllfa."

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi disgrifiad o Hollie - mae hi'n wyn, 5 troedfedd 7 modfedd o daldra, ac mae ganddi wallt du hir sydd wedi ei liwio'n goch.

Fe'i gwelwyd ddiwethaf yn gwisgo ffrog flodeuog amryliw sy'n fyr yn y blaen ac yn hirach yn y cefn.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol