Gwerthu'r Garreg Las

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe agorodd y pentref gwyliau yn 2008

Mae perchnogion pentref gwyliau'r Garreg Las yn Sir Benfro wedi gwerthu'r safle i sylfaenwyr a thîm rheoli'r fenter.

Y buddsoddwyr mwyaf cyn hyn oedd y grŵp bancio Lloyds a Chyllid Cymru.

Dywedodd y perchnogion bod y cytundeb yn golygu y gallan nhw fwrw ymlaen â chynlluniau i ehangu'r safle, gan ddiogelu 500 o swyddi.

Does dim cadarnhad o unrhyw swm ariannol ond mae yna adroddiadau bod y cytundeb werth dros £10 miliwn.

'Newyddion da'

Agorwyd y pentref gwyliau ger Arberth yn 2008.

Mae bron i 300 o leoedd i aros yn y pentref preifat gydag amryw o weithgareddau ar gael i bobl sydd yn aros yno.

Dywedodd Prif Weithredwr y Garreg Las, William McNamara, bod hyn yn newyddion da i'r busnes ac i Gymru yn ehangach.

"Mae hyn yn ffordd wych o ddathlu pen-blwydd y Garreg Las yn bump oed, ac yn wych i'r staff, y gymuned leol a'r economi.

"Mae'n sicrhau fod y Garreg Las yn aros yn nwylo'r Cymry gyda thîm rheoli sydd eisiau datblygu a chynnal busnes sydd yn cyflogi 500 o bobl yn Sir Benfro."

Ychwanegodd: "Rydyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol ers agor ym mis Gorffennaf 2008, gan ddenu dros 350,000 o ymwelwyr i Sir Benfro.

"Mae gennym gynlluniau i ddatblygu'r lle ymhellach, gan gynnig cyfleoedd gwaith newydd a denu mwy o ymwelwyr i'r ardal fydd o fudd i'r diwydiant twristaidd a'r cymunedau economaidd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol