Merched noeth 'ddim yn newyddion'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Rebecca Evans yn teimlo'n gryf y dylai tudalen tri gael ei wahardd

Mae Aelodau Cynulliad wedi galw ar bapur newydd The Sun i gael gwared â thudalen tri sydd yn dangos lluniau o fenywod bron noeth.

Deiseb ar y we yw canolbwynt yr ymgyrch - erbyn hyn mae wedi cael ei lofnodi gan dros 100,000 o bobl.

Yn y siambr ddydd Mercher fe wnaeth Rebecca Evans, Lindsay Whittle, Suzy Davies ac Aled Roberts arwain dadl yn galw ar y Cynulliad i gefnogi ymgyrch 'No Page Three'.

Yr aelod Ceidwadol Janet Finch-Saunders oedd yr unig un i siarad yn erbyn y cynnig, er iddi beidio pledleisio yn ei erbyn ar ddiwedd y ddadl.

'Ddim yn newyddion'

Yn ystod y ddadl fe ddywedodd Rebecca Evans fod "merched hanner noeth ddim yn newyddion".

Roedd Lindsay Whittle yn cytuno, gan ddweud ei fod yn "sarhad i fenywod" - dywedodd hefyd na ddylai'r dudalen fodoli yn yr oes sydd ohoni.

Yr unig aelod wnaeth siarad o blaid y dudalen oedd yr AC Ceidwadol Janet-Finch-Saunders - doedd hi ddim yn gweld pam ddylai merched gael eu hatal rhag ymddangos yn fron noeth os mai dyna yw eu dymuniad.

"Fyddai yna ddim tudalen tri heblaw fod pobl eisiau ymddangos ynddo," meddai Ms Finch-Saunders.

"Os yw merch yn falch o'i chorff ac eisiau ymddangos mewn papur newydd poblogaidd, pwy ydyn ni i'w hatal hi?"

Dywedodd Lindsay Whittle ei fod â chywilydd dros Ms Finch-Saunders am ddweud hynny.

Fe wnaeth y Gweinidog Cymunedau Jeff Cuthbert hefyd ddweud ei fod wedi synnu ar hyn roedd ganddi i'w ddweud gan ychwanegu ei fod yn credu bod menywod sy'n ymddangos ar dudalen tri yn cael eu hecsbloetio.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo ei hun i gyfartaledd rhywiol," meddai Mr Cuthbert.

"Rydym ni eisiau Cymru i fod yn wlad lle mae merched yn cael eu cynrychioli'n gyfartal."

Wnaeth Ms Finch-Saunders ddim pledleisio yn erbyn y cynnig ac fe gafodd ei gymeradwyo'n unfrydol.

Yr ymgyrch

Mae'r ymgyrch, gafodd ei sefydlu gan Lucy Holmes, wedi bod yn rhoi pwysau ar olygydd The Sun i gael gwared â'r dudalen gan honni ei fod yn portreadu merched fel gwrthrychoedd rhywiol.

Fe wnaeth Ms Holmes ddechrau ei hymgyrch wedi iddi sylwi mai llun o ferch fron noeth ar dudalen tri oedd y llun mwyaf yn y papur ddiwrnod ar ôl i Jessica Ennis ennill medal aur yn y gemau Olympaidd yn 2012:

"Fe wnaeth i mi gwestiynu beth mae hyn yn ei ddweud am le menywod yn y gymdeithas, beth oedd yn ei ddysgu i ferched ifanc ynglŷn â'u gwerth, a beth oedd yn dysgu i fechgyn ifanc am sut i barchu menywod," meddai Ms Holmes ar y pryd.

Yn gynharach yn y flwyddyn hon fe ddywedodd Rupert Murdoch ar Twitter y dylai'r papur ystyried cyfaddawdu drwy gynnwys delweddau o ferched ffasiynol yn lle rhai bron noeth.

Ond yn fuan wedi hynny fe ddywedodd ei fod yn credu mai "nonsens elitaidd" oedd yr ymgyrch.

Fe wnaeth hyn gythruddo'r Aelod Cynulliad Rebecca Evans a ddywedodd: "Mae ei agwedd yn un hollol snobyddlyd - fel pe bai cydraddoldeb a pharch rhywsut ar gyfer y cyfoethog yn unig, y rhai pwerus sydd ag addysg dda. Sbwriel. "

"Mae'n normaleiddio'r gwrthrychau dibwys o fenywod, yn gwneud anghydraddoldeb ac agweddau rhywiaethol yn fwy derbyniol".

Tŷ'r Cyffredin

Disgrifiad o’r llun, Mae Caroline Lucas wedi bod yn flaengar yn ystod yr ymgyrch

Mae'r Aelod Seneddol Caroline Lucas wedi bod yn gefnogol o'r ymgyrch ac fe gafodd hi gerydd yn Nhŷ'r Cyffredin am wisgo crys oedd yn cefnogi'r ymgyrch.

Fe wnaeth Ms Lucas ofyn i'r prif weinidog beidio caniatáu'r papur yn Nhŷ'r Cyffredin ond gwrthododd Mr Cameron wneud hyn.

Mae tudalen tri wedi bod yn y papur ers dros 40 mlynedd ac yn un o'r tudalennau mwyaf enwog.

Dyw Llywodraeth Prydain ddim yn fodlon cymryd camau i reoleiddio cynnwys y dudalen, gan ddadlau bod rhyddid y wasg yn bwysig.

Fe ddywedodd golygydd The Sun, Dominic Mohan nad oedd am gael gwared â'r tudalen yn ystod ymchwiliad Leveson y llynedd.

Dywedodd fod y dudalen yn cynrychioli 'prydferthwch naturiol' ac nad oedd modelau sydd wedi cael llawdriniaeth blastig yn cael eu defnyddio.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol