Staff wedi eu gwahardd o ysgol arbennig

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae archwiliad wedi cychwyn yn dilyn honiadau o gamymddwyn proffesiynol mewn ysgol

Mae pedwar aelod o staff mewn ysgol arbennig yn Sir y Fflint wedi eu gwahardd o'u gwaith yn dilyn honiadau o gamymddwyn proffesiynol.

Dyw'r honiadau ddim yn rhai o natur rywiol.

Mae'r pedwar yn gweithio yn Ysgol Arbennig Maes Hyfryd yn Y Fflint, ysgol sydd yn dysgu disgyblion uwchradd sydd ag anghenion addysg.

Dywedodd Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes Cyngor Sir y Fflint, Ian Budd fod pobl eraill yn gwneud dyletswyddau'r gweithwyr tra eu bod wedi eu gwahardd:

"Mae'r honiadau, sydd ddim yn rhai o natur rywiol, yn cael eu harchwilio gan asiantaeth annibynnol," meddai.

"Ni allwn ni rhoi unrhyw wybodaeth bellach rhag ofn bod yna beryg i bobl adnabod yr unigolion neu ragfarnu'r ymchwiliad.

"Mae gan Ysgol Maes Hyfryd enw da ar gyfer y gofal a'r gefnogaeth mae'n darparu. Mae'r ysgol a'r awdurdod lleol wedi ymrwymo i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn parhau i elwa o'r safonau uchaf."