Cynllun i wella'r gwasanaeth iechyd yn sgil adroddiad Francis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Ysbyty Stafford ei feirniadu yn hallt gan adroddiad Robert Francis

Bydd strategaeth i sicrhau nad ydy'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn dioddef o fethiannau fel y gwelwyd yn Ysbyty Stafford yn cael ei gyhoeddi'n ddiweddarach.

Daeth ymchwiliad i'r casgliad bod achosion o gamdriniaeth ac esgeulustod dros nifer o flynyddoedd wedi arwain at gannoedd o farwolaethau diangen yn Ysbyty Stafford yng nghanolbarth Lloegr.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwella system gwynion y gwasanaeth iechyd, a sicrhau bod safonau gofal yn seiliedig ar anghenion unigolion.

Adroddiad Francis

Cafodd adroddiad Robert Francis QC i mewn i Ysbyty Stafford ei gyhoeddi ym mis Chwefror, a dywedodd bod y methiannau yn treiddio'r holl ffordd i fyny i frig y gwasanaeth iechyd.

Rhestrodd 290 o argymhellion, gan ddweud bod angen "newidiadau sylfaenol" o fewn y gwasanaeth i sicrhau nad oedd y cyhoedd yn colli ffydd.

Ddydd Mawrth, dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi lleihau achosion o heintiau sy'n dod yn sgil gofal meddygol, ac yn gweithio i gynyddu tryloywder y gwasanaeth iechyd, gan gynnwys cyhoeddi ffigyrau marwolaethau ysbytai.

Gwersi i'w dysgu

Wrth siarad cyn y drafodaeth yn y Cynulliad, dywedodd Mark Drakeford bod angen creu "diwylliant o sgwrsio" yn y gwasanaeth, "ble mae pobl yn teimlo yn hyderus i ddatgan pryder am ofal, a gwybod bod rhywun yn gwrando."

"Wrth gwrs, pan nad ydy pethau yn digwydd fel y dylen nhw, mae'n rhaid gwrando, dysgu a gweithredu," meddai.

"Rydyn ni'n gwybod bod gan staff y GIG yng Nghymru gymhelliad i ddarparu gofal o safon uchel, ac mae'n rhaid i ni sicrhau bod gennym ni wasanaeth i alluogi iddyn nhw wneud hynny."

"Mae adroddiad Francis, er ei fod yn ymwneud â methiannau y tu allan i Gymru, yn rhoi cyfle i ni edrych ar y gwasanaeth yma a sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau i ddarparu'r gofal diogel a thrugarog y mae cleifion yn ei haeddu."

Ymateb

Mae Coleg Brenhinol y Meddygon wedi croesawu ymrwymiad y Llywodraeth i flaenoriaethu cleifion.

"Mae adroddiad Francis wedi adnabod problemau allweddol sy'n gallu rhwystro meddygon a nyrsys rhag cynnig gofal o safon uchel, fel diffyg cyd-weithio a diffyg cysondeb mewn gofal."

"Mae'r Coleg yn credu bod angen i rhannau o'r system newid er mwyn cyrraedd anghenion cleifion."

Straeon perthnasol