Llofruddwyr yn ennill yr hawl i adolygiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Peter Moore ei garcharu yn 1996

Mae Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi dyfarnu bod y dedfrydau gydol oes a gafodd tri llofrudd, gan gynnwys un a laddodd bedwar dyn yng ngogledd Cymru, yn mynd yn groes i'w hawliau dynol.

Dyfarnodd y llys bod yn rhaid bod yna bosibilrwydd iddyn nhw gael eu rhyddhau o'r carchar ac adolygiad er mwyn cydfynd â'u hawliau dynol.

Ond dywedodd nad oedd yna "unrhyw obaith o ryddhau buan".

Roedd Peter Moore, Jeremy Bamber a Douglas Vinter wedi dadlau bod eu dedfrydau yn "annynol" ac y dylent gael yr hawl i gael adolygiad.

Colli brwydr

Roedd y tri wedi colli brwydr gyfreithiol flaenorol yn y llys Ewropeaidd.

Lladdodd Peter Moore bedwar dyn yng ngogledd Cymru yn 1995.

Carcharwyd Jeremy Bamber am ladd pum aelod o'i deulu yn Essex yn 1985.

Yn 2008, cyfaddefodd Vinter, o Middlesbrough, iddo ladd ei wraig Anne White. Roedd wedi ei ryddhau o'r carchar yn 2005 ar ôl treulio naw mlynedd dan glo am lofruddio cydweithiwr.

Mae yna 49 o bobl yng Nghymru a Lloegr sydd wedi cael dedfrydau gydol oes.

Mae hyn yn golygu na allan nhw gael eu rhyddhau heblaw bod yr ysgrifennydd cyfiawnder Llywodraeth y DU yn gweithredu ar sail dosturiol, er enghraifft os oes ganddyn nhw afiechyd marwol neu yn ddifrifol analluog.

Cyn y dyfarniad, dywedodd cyfreithiwr Vinter, Simon Creighton, nad ymgais i ryddhau ei gleient na'r llofruddwyr eraill oedd hwn.

Pwrpas yr her gyfreithiol meddai oedd sicrhau bod yr hawl i adolygiad yn rhan o bob dedfryd.

Straeon perthnasol