Ukip: Richards eisiau rôl 'weithgar'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd Mr Richards wrth y BBC fod bod yn aelod o blaid yn golygu bod yn aelod gweithredol

Mae Rod Richards wedi bod yn siarad am ei benderfyniad i gamu'n ôl i'r llwyfan gwleidyddol trwy ymuno â phlaid Ukip.

Cadarnhaodd Mr Richards, a oedd yn AS rhwng 1992 a 1997 ac yn Ceidwadwyr yn y Cynulliad, ei fod bellach yn aelod o'r blaid sydd eisiau tynnu'r Deyrnas Unedig o Ewrop.

Wrth siarad ar raglen y Post Cyntaf ddydd Mawrth, dywedodd:

"Mae'r rhwystredigaeth wedi cynyddu dros y degawd diwetha' - dwi'n gweld pethau'n mynd o ddrwg i waeth, a dwi ddim wedi gallu gwneud unrhyw beth am y peth.

"Dyna sydd wedi gwneud i mi benderfynu dod yn ôl i mewn i wleidyddiaeth.

"Mae Ukip yn adlewyrchu'r hyn rwy'n ei feddwl ar hyn o bryd - ac mae'r blaid wrthi yn adnewyddu ei pholisïau.

Enwebiad

Mae Mr Richards hefyd wedi gwrthod dweud a fydd e'n ceisio am enwebiad Ukip ar gyfer etholiad Senedd Ewrop flwyddyn nesaf.

Mae ASE Cymreig y blaid, John Bufton, wedi cyhoeddi na fydd yn sefyll eto ym Mehefin 2014.

Meddai Mr Richards: "Rwy'n aelod newydd o'r blaid ac felly dwi'n mynd i weithio fel pawb arall a bod yn weithgar. Mae'r hyn sy'n debygol o ddigwydd yn y dyfodol yn fater i'r blaid - dydw i ddim yn mynd i ddweud un ffordd neu'r llall."

Yn ddiweddar dywedodd Mr Bufton ei fod yn gwrthwynebu bodolaeth y Cynulliad a beirniadodd arweinydd Ukip Nigel Farage am ddweud ei fod yn teimlo'n "ymlaciedig" ynglŷn â datganoli.

Fe ddywedodd Mr Bufton: "Yr hyn mae Nigel Farage, ein harweinydd, wedi ei ddweud mewn cyfweliad yn ystod y dyddiau diwethaf yw ei fod wedi ymlacio am ddatganoli, plismona a phwerau cyllidol newydd. Wel, dwi'n gwrthwynebu'n hynny yn llwyr."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC