Rod Richards yn ymuno â Ukip

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd Mr Richards wrth y BBC fod bod yn aelod o blaid yn golygu bod yn aelod gweithredol

Mae Rod Richards wedi ymuno â Ukip.

Fe wnaeth Mr Richards, oedd yn arfer bod yn aelod o'r blaid Geidwadol, gadarnhau ei fod bellach yn aelod o'r blaid sydd eisiau tynnu'r Deyrnas Unedig allan o Ewrop.

Mae Rod Richards wedi cael gyrfa liwgar - fe gafodd ei ethol yn Aelod Seneddol Ceidwadol dros Ogledd Orllewin Clwyd yn 1992 cyn cael ei wneud yn weinidog yn Swyddfa Cymru.

Cafodd Mr Richards ei orfodi i ymddiswyddo yn dilyn honiadau am ei fywyd personol yn y wasg.

Wedi hynny fe arweiniodd ymgyrch y Ceidwadwyr yn yr etholiadau Cynulliad cyntaf.

Fe gafodd o ac wyth arall o'r blaid eu hethol ac fe fuodd o'n arwain y blaid yn y Cynulliad am gyfnod cyn iddo orfod sefyll lawr yn dilyn mwy o drafferthion personol.

Cafodd ei daflu allan o'r grŵp Ceidwadol yn y Cynulliad yn 2000 am wrthod dilyn cyfarwyddiadau'r arweinydd newydd Nick Bourne ar sut i bledleisio mewn pleidlais bwysig ar y gyllideb.

Yn ddiweddar mae Mae aelod blaenllaw Cymreig arall Ukip, John Bufton, wedi dweud ei fod yn gwrthwynebu bodolaeth y Cynulliad.

Fe wnaeth Mr Bufton, sydd yn Aelod o Senedd Ewrop, feirniadu arweinydd Ukip Nigel Farange am ddweud ei fod yn teimlo'n hamddenol ynglŷn â datganoli.

Fe ddywedodd Mr Bufton: "Yr hyn mae Nigel Farage, ein harweinydd, wedi ei ddweud mewn cyfweliad yn ystod y dyddiau diwethaf yw ei fod wedi ymlacio am ddatganoli, plismona a phwerau cyllidol newydd. Wel, dwi'n gwrthwynebu'n hynny yn llwyr."

Mae Mr Bufton wedi dweud na fydd o'n sefyll yn yr etholiadau Ewropeaidd nesaf.

Fe fydden nhw'n cael eu cynnal yn Mai 2014 - mae gan bob aelod o Ukip hawl i wneud cais i gynrychioli'r blaid yn yr etholiad.

Straeon perthnasol