Mwy yn darllen llyfrau Cymraeg

Math Wiliam
Newyddion Arlein

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arolwg yn dangos bod pobl sydd a sgiliau darllen da yn fwy tebygol o ddarllen

Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer o bobl sy'n darllen llyfrau Cymraeg yn ôl arolwg gan Beaufort Research gafodd ei gomisiynu gan y Cyngor Llyfrau.

Roedd 55% o siaradwyr Cymru yn dweud eu bod yn darllen llyfrau Cymraeg yn 2012 - y ffigwr ar gyfer 2003 oedd 37%.

Mae mwy yn darllen llyfr o leiaf unwaith y mis hefyd, 19% yn 2012 o'i gymharu â 13% yn 2003.

Yn ôl y Cyngor Llyfrau un o'r rhesymau dros y cynnydd yw bod rhieni yn fwy tebygol o ddewis llyfrau Cymraeg i ddarllen i'w plant y dyddiau hyn.

Amrywiaeth

Ond y prif reswm yw bod llawer mwy o amrywiaeth o lyfrau ar gael y dyddiau hyn yn ôl Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau Elwyn Jones:

"Yn sylfaenol dwi'n credu mai'r rheswm ydi ein bod ni wedi gallu ymestyn y deunydd darllen sydd ar gael," meddai Mr Jones, "mae yna lot mwy o amrywiaeth erbyn hyn ac mae hynny'n cyrraedd nifer o ddarllenwyr newydd."

"Rydan ni wedi cyhoeddi cyfrol ar hanes yr ysgolhaig Thomas Parry a hefyd mae yna gyfrol hanes Madame Rygbi - mae pawb yn chwerthin pan dwi'n dweud hynny ond mae'n dangos ystod y llyfrau sydd ar gael."

Mae'r arolwg hefyd yn dangos mai pobl rhwng 25 a 39 oed yw'r rhai sy'n fwyaf tebygol o ddarllen llyfrau Cymraeg a nhw oedd hefyd yn eu darllen amlaf.

Roedd 27% ohonynt yn darllen un llyfr y mis a 21% arall yn darllen o leiaf un llyfr y flwyddyn.

Y rheswm am hyn yn ôl pob tebyg yw mai rhain yw'r bobl sydd yn debygol o fod a phlant ifanc ac mae'r plant hyn yn debygol o fod angen darllen llyfrau Cymraeg fel rhan o'u haddysg.

Pobl ifanc rhwng 16 a 24 oedd yn darllen lleiaf gyda dim ond 12% ohonynt yn darllen un llyfr y mis.

Calonogol

Mae'r llywodraeth hefyd wedi buddsoddi mewn awduron ifanc dros y blynyddoedd diwethaf ac mae Elwyn Jones yn credu bod hynny wedi rhoi hwb i'r farchnad.

Dywedodd Mr Jones: "Erbyn hyn mae awduron yn gallu cael arian ac amser i ysgrifennu a heb fuddsoddiad roedd hi ond yn bosib i rai carfanau ysgrifennu - y rheini oedd ac amser i wneud."

Yn ogystal â gwell dewis mae yna fwy yn cael i wneud i hyrwyddo llyfrau erbyn hyn.

Mae cyrff fel Llenyddiaeth Cymru wedi gwneud llawer o waith yn hyrwyddo'r llyfrau hyn fel bod mwy o bobl nac erioed yn ymwybodol o ba lyfrau sydd ar gael.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon bod yr arolwg yn un sy'n argoeli'n dda ar gyfer llyfrau Cymraeg.

"Mae'n galonogol iawn fod yr ymchwil hwn yn dangos fod mwy o bobl yn darllen llyfrau Cymraeg a bod y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn cefnogi'r iaith drwy gynnig amrywiaeth eang o deitlau apelgar," meddai.

"Fel y gwyddom, mae dyfodol yr iaith yn nwylo'r genhedlaeth nesaf, ac felly mae'n beth gwych fod cynifer o rieni yn darllen llyfrau Cymraeg gyda'u plant."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol