Gêm bêl droed ar gyfer apêl April

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunFe ddechreuwyd yr apêl ar ol i April Jones fynd ar goll ym mis Hydref 2012

Mae hyfforddwr tîm pêl droed Cymru a rhai o sêr y gorffennol yn chwarae mewn gêm ym Machynlleth er mwyn codi arian at apêl April Jones.

Cafodd y gronfa ei chreu wedi i'r ferch fach gael ei herwgipio a'i lladd ym mis Hydref y llynedd.

Bydd y gronfa yn cau ar y 30 o Fedi ac mae'r trefnydd yn darogan mai dyma fydd y digwyddiad mawr olaf er mwyn codi arian.

Mi fydd yr hyfforddwr, Chris Coleman yn ymuno gyda chwaraewyr megis John Hartson, Mickey Thomas, Andy Legg a Malcolm Allen.

Eu gwrthwynebwyr fydd y tîm lleol, Machynlleth FC gyda chwaraewyr presennol a'r rhai sydd wedi bod yn y tîm o'r blaen yn cymryd rhan.

Cafodd Mark Bridger, 46 oed ei ddedfrydu i garchar am oes am gipio a llofruddio April Jones ym mis Mai.

Y syniad

Dywedodd Ian Gwyn Hughes o Gymdeithas Pêl Droed Cymru ei bod wedi meddwl am y syniad o chwarae gêm o bêl droed yn erbyn y tîm o Fachynlleth yn fuan ar ôl i April Jones oedd yn bump oed ddiflannu.

"Mi gafodd pawb eu cyffwrdd gan yr hyn ddigwyddodd ac mae'n ffordd fach i bêl droed Cymru gynnig cefnogaeth," meddai.

Bydd y gêm yn digwydd yng Nghae Glas am 6.30pm ac fe fydd Chris Coleman yn cyfarfod rhieni April.

Mae disgwyl i'r fam, Coral Jones annerch y dorf.

Bydd digwyddiadau eraill yn digwydd i godi arian hefyd fel sesiwn holi ac ateb gan yr hyfforddwr a'r cyn chwaraewyr dros Gymru, John Hartson, ocsiwn a raffl.

Mae'r trefnydd Ed Holt wedi diolch i'r Gymdeithas bêl droed: "Heblaw am Ian Gwyn Hughes yn benodol a'r gymdeithas bêl droed Cymru fyddai'r digwyddiad yma ddim yn digwydd.

"Maen nhw wedi bod mor gefnogol ers mis Hydref pan wisgodd Cymru a'r Alban rhubanau pinc yn ystod yr anthemau cenedlaethol."

Straeon perthnasol