'Angen gwneud mwy i wella sgiliau'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r adroddiad yn dweud fod lefel y sgiliau angenrheidiol ar gyfer swyddi yn îs yng Nghymru nag yng ngweddill y DU

Mae arolwg newydd o weithlu Prydain yn dweud bod angen gwneud mwy i gynyddu lefel sgiliau pob swydd yng Nghymru.

Tîm o Brifysgol Caerdydd arweiniodd y gwaith, ac maen nhw wedi dod i'r casgliad ein bod ni ymhell o gyrraedd uchelgais ein gwleidyddion, o gael economi o ansawdd, ac o arbenigedd uchel.

Mae'r gwaith ymchwil hwn yn cael ei gynnal pob chwe blynedd.

Yn ôl yr adroddiad, mae lefel y medrusrwydd sydd ai angen ar gyfer swyddi yng Nghymru yn îs nag yn Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Yn y cyfnod rhwng 1992 a 2006, roedd lefel y sgiliau angenrheiddiol wedi gostwng tra roedd wedi codi mewn rhannau eraill o'r DU.

Roedd yr ymchwil, dan arweiniad yr athro Alan Felstead o Brifysgol Caerdydd, yn awgrymu fod swyddi rhan amser yng Nghymru yn benodol yn rhai sgiliau isel, a bod cyflogau yn adlewyrchu hynny.

Mae'r gwaith hefyd yn dangos fod gweithwyr yng Nghymru'n cael llai o hyfforddiant.

Roedd 'na rhai elfennau mwy cadarnhaol yn yr adroddiad - er bod Cymru yn cynhyrchu gweithwyr sydd â mwy o sgiliau nag y mae cyflogwyr yn galw amdanynt, mae gweithwyr yng Nghymru'n well am roi eu sgiliau a'u profiad ar waith i gymharu â'u cydweithwyr mewn rhannau eraill o'r DU.

Ond y casgliad cyffredinol yw bod angen gwneud mwy i godi lefel sgiliau swyddi yng Nghymru, yn enwedig o ran swyddi rhan amser.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol