Bwlio disgyblion hoyw yn ysgolion y de ddwyrain

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Arall
disgrifiad o’r llunLindsay Whittle: "Hon yn fwy o broblem na'r hyn y mae'r ffigyrau yn ei awgrymu."

Mae AC Plaid Cymru wedi dweud bod 70 o achosion o fwlio disgyblion hoyw yn ysgolion y de-ddwyrain dros gyfnod o bum mlynedd.

Gwnaeth Lindsay Whittle gais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

"Dwi'n amau fod hon yn fwy o broblem na'r hyn y mae'r ffigyrau yn ei awgrymu," meddai.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod bwlio o unrhyw fath yn annerbyniol.

Anfonwyd y cais at bob ysgol uwchradd yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

'Canmol'

Nid oedd cofnod o fwlio disgyblion hoyw yn y rhan fwya' o'r ysgolion.

"Dylai ysgolion sy' wedi cymryd camau yn sgil bwlio o'r fath gael eu canmol," meddai'r AC.

"A dwi'n annog pob ysgol i gofnodi pob digwyddiad a chymryd camau priodol."

Dywedodd Luke Young, Swyddog Addysg Stonewall Cymru: "Mae'r ymchwil diweddara'n awgrymu bod dros hanner disgyblion lesbiaidd, hoyw a deurywiol wedi eu bwlio.

'Syndod'

"Mae'n syndod i ni yn wyneb cymaint o ysgolion yn yr ardal dan sylw fod dim achosion yn y rhan fwya' ohonyn nhw.

"Fe fydden ni'n croesawu'r cyfle i gydweithio ag ysgolion fel bod modd i bob person ifanc ddatblygu ei botensial llawn."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi cyhoeddi Parchu Eraill, cyfarwyddyd cynhwysfawr yn erbyn bwlio, gan gynnwys adran arbennig yn ymwneud â bwlio disgyblion hoyw.

"Dylid annog pob awdurdod lleol i gydweithio ag ysgolion fel bod modd mabwysiadu trefn lle mae pob achos yn cael ei gofnodi a chamau priodol yn cael eu cymryd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol