Cemegyn: Pedwar yn yr ysbyty

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cemegyn ei brynu ar y we

Mae'r heddlu'n rhybuddio'r cyhoedd am fod pedwar yn yr ysbyty ar ôl cymryd cemegyn.

Nos Sadwrn aeth yr heddlu i gyfeiriad yn Llandochau ger Penarth am fod y pedwar yn anymwybodol.

Roedden nhw wedi cymryd cemegyn o'r enw GBL gafodd ei brynu ar y we.

Yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd mae dau mewn cyflwr difrifol iawn ond sefydlog.

Dywedodd Ditectif Arolygydd David Rees: "Gall cemegau fel y rhain gynnwys elfennau anghyfreithlon neu beryglus ...

'Peryglu'

"Er bod y cemegau ar gael ar y we mae pobl yn peryglu eu hunain wrth eu cymryd.

"Os yw rhywun mewn trafferth, dylai ofyn am help meddygol ar unwaith neu gysylltu ag asiantaeth gynghori."

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Rhif llinell gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru yw 0808 808 2234.