Deifiwr wedi marw yn Chwarel Dorothea

Cyhoeddwyd

Mae'r gwasanaethau brys wedi dweud bod deifiwr 50 oed wedi marw mewn chwarel ddydd Sadwrn.

Cafodd drawiad ar ei galon yn Chwarel Dorothea yn Nyffryn Nantlle am 12.50pm.

Cafodd parafeddygon a hofrennydd o Ganolfan Awyrlu'r Fali eu galw.

Mae ei deulu wedi cael gwybod.