Trafod buddsoddi mewn maes awyr

  • Cyhoeddwyd
Maes Awyr Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae rheolwyr wedi proffwydo y bydd manylion Mehefin yn dangos cynnydd.

Mae Prif Weinidog Cymru wedi cadarnhau ei fod wedi trafod â chwmnïoedd allai fuddsoddi ym Maes Awyr Caerdydd.

Dywedodd Carwyn Jones wrth raglen The Wales Report iddo drafod "strategaeth ar gyfer y tymor canolig neu dymor hir".

Prynodd Llywodraeth Cymru'r maes awyr am £52m ym Mawrth wedi i nifer y teithwyr ostwng.

"Yr hyn sy' gyda ni mewn golwg yw rhywun allai fod yn bartner, rhywun allai brynu hanner y maes awyr, a siarad yn blwmp ac yn blaen.

"Yn sicr, mae 'na ddiddordeb yn y fenter, gan gynnwys o blith y sector fasnachol yng Nghaerdydd."

Ffyniannus

Y nod, meddai, fyddai maes awyr ffyniannus.

Awgrymodd y byddai modd denu cwmnïoedd awyrennau mawr i'r de ddwyrain.

"Mae sawl trafodaeth ddiddorol wedi bod," meddai.

Roedd Mr Jones wedi beirniadu'r maes awyr am fod nifer y teithwyr wedi gostwng o 2m yn 2007 i ychydig dros filiwn yn 2012.

Yn Ebrill eleni roedd llai na miliwn o deithwyr.

Ond mae rheolwyr wedi proffwydo y bydd manylion Mehefin yn dangos cynnydd.