Cwmni lager: creu 20 o swyddi?

  • Cyhoeddwyd
Mark Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Mark Roberts, mae cynllun ar y gweill i werthu'r cwrw ar long sy'n debyg i'r Titanic

Gallai cynlluniau Cwmni Wrecsam Lager i ehangu'r busnes arwain at greu 20 swydd newydd gyda photensial am lawer mwy yn y tymor hir.

Dywedodd y perchnogion eu bod yn gobeithio cynhyrchu 10 gwaith gymaint o gwrw yn y dyfodol - o 1.3 miliwn o beintiau'r flwyddyn i 13 miliwn.

Bydd cais cynllunio ar gyfer adeiladu estyniad i'r bragdy yn cael ei gyflwyno i Gyngor Wrecsam yn fuan.

Cafodd Lager Wrecsam ei gynhyrchu yn lleol am bron 120 o flynyddoedd nes i'r busnes gael ei ddirwyn i ben yn 2000.

Almaenwyr

Cafodd y cwrw ei fragu gyntaf yn 1881 gan dri mewnfudwr o'r Almaen oedd yn ceisio ail-greu'r ddiod roedden nhw'n ei hyfed gartref.

Eu henwau oedd Ivan Levinstein, Otto Isler a Robert Graesser.

Y teulu Roberts sy'n dod o ardal Wrecsam sy'n berchen ar y cwmni bellach ac maen nhw'n bragu'r cwrw, gan ddefnyddio'r rysáit wreiddiol.

Yn ôl John Roberts, llefarydd ar ran y cwmni, mae pobl leol yn cefnogi eu hymdrechion.

"Mae wedi bod yn wyrthiol. Dwi'n siarad efo llawer o bobl y dre 'ma ac maen nhw'n gefnogol i gyd.

'Diddordeb garw'

"Wrth gwrs, mae 'na draddodiad yn y dre 'ma o Lager Wrecsam a diddordeb garw - maen nhw'n dymuno i'r peth lwyddo."

Yn ôl y sôn, roedd y cwrw'n cael ei werthu ar y Titanic.

Mark Roberts ydi rheolwr gyfarwyddwr Lager Wrecsam ac mae'n dweud ei fod wedi bod mewn cysylltiad gyda dyn o Awstralia sy'n bwriadu adeiladu llong yn debyg i'r Titanic yn China.

Dywedodd fod bwriad i werthu'r lager ar y llong.