Bron 100 o artistiaid

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, David Rogers Jones
Disgrifiad o’r llun, Mae'r llun hwn o fferm ger Aberffraw yn cael ei ystyried yn gampwaith

Mae lluniau bron 100 o artistiaid yn cael eu gwerthu yng Nghaerdydd.

Hwn yw arwerthiant cyntaf cwmni David Rogers Jones - sydd â swyddfa ym Mae Colwyn - yng Nghaerdydd wedi iddyn nhw brynu stafelloedd gwerthu yn y ddinas.

Dywedodd fod diddordeb arbennig yng ngwaith Syr Kyffin Williams gyda phedwar o luniau olew a thros 12 o rai dyfrlliw.

Ymysg lluniau Kyffin ar werth mae llun olew o'r enw Coastal Fawr, Aberffraw, allai werthu am fwy na £50,000.

Kyffin

Hwn yw cyfle cyntaf y cyhoedd i weld y llun wedi iddo gael ei brynu'n uniongyrchol gan yr artist yn fuan wedi iddo gael ei baentio.

Cafodd ei brynu mewn arddangosfa yng ngwanwyn 1997 yn Oriel Albany yng Nghaerdydd.

Dywedodd trefnydd yr arwerthiant, David Rogers Jones: "Mae cymaint yn edmygu ei waith o hyd ... dwi ddim yn credu y bydd y diddordeb yn pylu.

"... mae pawb yn cysylltu ei enw fo efo Cymru."

Ffynhonnell y llun, David Rogers Jones
Disgrifiad o’r llun, Un arall o luniau Kyffin Williams - dau ffarmwr yn arwain eu merlod hyd Fynyddoedd y Moelwyn

Llun arall sy'n cael ei werthu yw un o ddau ffarmwr yn arwain eu merlod yn ardal y Moelwyn.

Mae disgwyl iddo werthu am dros £30,000 a dywedodd yr arwerthwr Ben Rogers Jones fod y llun "o safon un mewn amgueddfa".

"Mae 'na artistiaid da arall," meddai David Rogers Jones, "lluniau anferth gan Rolf Harris, John Piper, Donald McIntyre - mae'r safon yn uchel, a deud y gwir.

"Faswn i'n deud bod bron 100 o wahanol artistiaid a llawer iawn o'r rheini ar y brig."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC