Bras-gamu ar gyfer elusen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Brasgamu
Disgrifiad o’r llun,
Hon yw pedwaredd taith criw Brasgamu

Mae 70 o ferched yn cerdded 26 milltir yn eu dillad isaf er mwyn codi arian at elusennau.

Bob hyn a hyn mae dynion yn ymuno â nhw a cherdded yn eu tronsiau.

Hwn yw'r pedwerydd tro i'r daith gael ei chynnal ac mae'r criw yn gobeithio ychwanegu at yr £17,000 maen nhw wedi ei gasglu at achosion da.

Pen y daith

Cychwynnodd y daith o Ysbyty Ifan am 8am ac mae'r merched yn cerdded drwy Gerrigydrudion cyn cyrraedd Pentrellyncymer, y pwynt hanner ffordd.

Os nad ydyn nhw'n blino gormod maen nhw'n mynd tuag at Glasfryn lle bydd Pentrefoelas yn dod i'r golwg, pen y daith.

Cyn y daith dywedodd un o'r trefnwyr Siwan Hywel: "Diolch yn fawr iawn i siopau a busnesau lleol am y dŵr, siocledi, fflapjacs, bob math o betha' maen nhw wedi eu rhoi i ni i gadw ni fynd."

Dywedodd fod y cyhoedd wedi ymateb yn bositif.

"Mae pobl wrth eu boddau ac yn sylweddoli'n syth mai casglu arian ydan ni cyn dod aton ni a rhoi pres.

"Mae'r ymateb lleol wedi bod yn ffantastig."

Straeon perthnasol