Ewrop: 'Dylai'r cyhoedd fynegi barn'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunDywedodd yr AS James Wharton bod agwedd pobl tuag at Ewrop wedi newid

Mae Aelodau Seneddol wedi cefnogi bil aelod preifat i rhoi'r hawl i'r cyhoedd "fynegi barn am ddyfodol y Deyrnas Gyfun yn yr Undeb Ewropeaidd".

304 i 0 oedd y bleidlais ond dim ond llond llaw o aelodau Llafur wnaeth gymryd rhan gan eu bod nhw a'r Rhyddfrydwyr wedi penderfynu boicotio'r bleidlais.

Dywedodd James Wharton, AS De Stockton a gyflwynodd y bil bod ei fesur o blaid pleidlais erbyn 2017 a'i fod yn "siarad ar ran miliynau o bobol".

"Mae agwedd y cyhoedd at Ewrop wedi newid ac mae angen gofyn iddyn nhw eto a ddylen ni fod yn aelod o'r undeb.

'Ymddiried'

"Fe ddylen ni ymddiried yn y cyhoedd ... rydym yn byw yn oes y refferendwm.

"Mae sawl refferendwm wedi bod. Fe fyddai'n nonsens pe bawn ni'n gwadu'r hawl i'r cyhoedd fynegi barn am fater pwysig."

Ond honnodd Douglas Alexander o'r Blaid Lafur na fyddai dyddiad refferendwm, "er lles Prydain".

"Mae'r refferendwm wedi ei seilio ar strategaeth negydu ansicr ac mae hwn wedi troi'n obsesiwn i'r Blaid Geidwadol."

'Bygwth'

Honnodd dirprwy arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Simon Hughes y byddai refferendwm yn "bygwth cysylltiadau buddsoddi" gyda'r undeb.

Eisoes, meddai, mae'r Llywodraeth Glymblaid wedi pasio deddf oedd yn golygu pleidlais gyhoeddus pe bai mwy o bwerau'n cael eu trosglwyddo i Frwsel.

Er bod y mesur wedi ei basio yn yr ail ddarllediad mi fydd yna sawl cam arall nes y bydd yn dod yn fil gyda mwy o waith craffu a does dim sicrwydd y daw yn ddeddf yn y pendraw.

Straeon perthnasol