Coeden yn cwympo a chau ffordd yn Harlech

Cyhoeddwyd

Mae'r Stryd Fawr yn Harlech wedi ei chau fore Gwener wedi i goeden ddisgyn.

Disgynnodd y goeden yn agos i Gastell Harlech, gan rwygo ceblau trydan i lawr.

Cafodd y B4573 ei chau rhwng Twtil/Ffordd Pen Llech/Pen Dref a'r A496 i Dalsarnau.

Does dim amcangyfrif hyd yma pryd y bydd y ffordd yn ail agor, ac mae trafnidiaeth yn lleol yn cael ei dargyfeirio.