Galw am ragor o blismyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd y Gogledd bod y sefyllfa yn newid

Daeth galwad am ragor o blismyn mewn rhai ardaloedd yng ngogledd Cymru yn dilyn pryder nad oes digon ar ddyletswydd ar gyfnodau prysur.

Dywed Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick bod nifer y swyddogion wedi cynyddu ers iddo gael ei benodi.

Roedd Mr Roddick hefyd yn dweud ei fod yn benderfynol o sicrhau y bydd presenoldeb yr heddlu yn fwy amlwg mewn rhai ardaloedd gwledig o hyn ymlaen.

Daw'r alwad wedi i'r Comisiynydd feirniadu'r drefn o blismona yng nghefn gwlad yn yr adeg pan gafodd dyn ei ladd yn y Bala ym mis Tachwedd y llynedd.

Bu farw Branislav Gula wedi iddo gael ei guro gan Julius Hecko - cafodd Hecko ei garcharu am ddeng mlynedd am ddynladdiad.

Daeth i'r amlwg mai dim ond un swyddog cymunedol oedd ar ddyletswydd yn y dref ar y diwrnod dan sylw, ac ni chafodd yr heddlu eu galw am dair awr.

Mae pryder hefyd wedi ei fynegi gan gynghorwyr cymuned yn Abersoch, sy'n credu bod angen mwy o blismyn i gadw cyfraith a threfn ar adegau prysur dros gyfnod prysur y gwyliau yn yr ardal.

Dywedodd Mr Roddick bod newidiadau'n cael eu cyflwyno oherwydd bod y sefyllfa fel ag yr oedd hi yn "sarhad ar gefn gwlad".

Eisoes mae wedi cynnal cyfarfodydd gyda chymunedau i geisio gwella plismona.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol