Ymchwiliad wedi tân ar lori

Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad ar y cyd rhwng y gwasanaeth tân a'r heddlu wedi dechrau yn dilyn tân yn oriau man fore Gwener.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu galw i stad ddiwydiannol ar Ffordd Bagillt ym Maes-glas, Sir y Fflint ychydig wedi 1:00am.

Roedd lori a llwyth deg tunnell o blastig gerllaw wedi mynd ar dân.

Bu criwiau o ddiffoddwyr o Dreffynnon, y Fflint a'r Wyddgrug ar y safle, ac fe lwyddon nhw i ddiffodd y fflamau erbyn 4:37am.

Roedd 16 tunnell o lwyth yng nghefn y lori hefyd wedi mynd ar dân.