Taith beic: pennod newydd i Ysgol Gymraeg Treganna

  • Cyhoeddwyd
DosbarthFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhieni wedi brwydro i gael ysgol newydd ers blynyddoedd

Mi fydd gan Ysgol Treganna yng Nghaerdydd adeilad newydd ym mis Medi ac i ddathlu'r digwyddiad mae criw o feicwyr yn teithio o'r ysgol gynradd hynaf yng Nghymru i'w hysgol newydd.

Mae'r gwaith wedi cychwyn ar yr adeilad yn Sanatorium Road, Treganna a bydd y disgyblion yn symud o'r safle presennol yn Radnor Road i'r ysgol newydd ar gyfer y tymor nesaf.

Ers blynyddoedd mae yna ymgyrchu wedi bod i gael gwell darpariaeth ar gyfer Ysgol Treganna wedi i'r galw am addysg Gymraeg yn yr ardal gynyddu.

Ansicrwydd

Roedd yr ysgol yn orlawn ac yn rhannu safle gydag Ysgol Gynradd Radnor.

Yn 2010 roedd yna ansicrwydd am le y byddai'r adeilad yn cael ei godi wedi i'r Prif Weinidog wrthod cynlluniau gwreiddiol cyngor Caerdydd i gau ysgol cyfrwng Saesneg Lansdowne oedd gerllaw a symud y plant yno.

Ond yn 2011 cytunwyd i adeiladu ysgol newydd ar dir arall.

Ysgol tri dosbarth gyda meithrinfa fydd Ysgol Treganna nawr gyda disgyblion o Ysgol Gymraeg Tan yr Eos yn cael eu trosglwyddo i Ysgol Treganna.

Bydd Ysgol Tan yr Eos yn cau'r haf yma.

Llywodraeth Cymru sydd yn ysgwyddo rhan fwyaf o'r gost.

100 milltir

Ddydd Gwener roedd criw o rieni, llywodraethwyr a staff yr ysgol a'r cyngor yn cychwyn ar daith 100 milltir o hyd er mwyn cyrraedd Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

Yn 1939 y sefydlwyd Ysgol Gymraeg Aberystwyth a hon oedd yr ysgol Gymraeg gyntaf erioed i'w hagor yng Nghymru.

Cyn y daith dywedodd y Cynghorydd Julia Magill, yr Aelod Cabinet dros Addysg: "Mae'n wych gweld aelodau cymuned Ysgol Treganna yn dod ynghyd i nodi diwedd cyfnod yn hanes yr ysgol a dechrau cyfnod newydd cyffrous yn eu hysgol fodern newydd.

'Cyffrous'

"Mae'n syniad ardderchog iddyn nhw deithio o ysgol gynradd Gymraeg hynaf Cymru i'r ysgol ddiweddaraf un a hoffwn ddymuno pob lwc i bawb sy'n cymryd rhan yn y fenter."

Dywedodd Pennaeth Ysgol Treganna, Rhys Harries, fod gweld yr ysgol newydd yn cael ei chodi yn gyffrous.

"Bydd pennaeth a staff Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn teithio gyda ni rhan o'r ffordd i Lanymddyfri.

"Mae sefydlu tîm staff rhagorol a gweithio ar yr adeilad newydd wedi bod yn brofiad anhygoel, ac mae'n briodol a ninnau bron ar ddiwedd y daith i ddathlu gyda'r her gorfforol hon."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol