Enwebiadau isetholiad Môn yn cau

Cyhoeddwyd

Mae enwebiadau ar gyfer Isetholiad Cynulliad ar Ynys Môn wedi cau.

Daeth y cyfnod enwebu i ben am hanner dydd, gyda'r enwau fydd yn ymddangos ar y papurau pleidleisio yn cael eu cyhoeddi yn fuan wedyn.

Mae pum enwebiad wedi eu cadarnhau erbyn hyn:-

  • Neil Fairlamb (Ceidwadwyr);
  • Steve Churchman (Democratiaid Rhyddfrydol);
  • Tal Michael (Llafur);
  • Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru);
  • Nathan Gill (UKIP).

Bydd yr isetholiad yn cael ei gynnal ar Awst 1 yn dilyn cyhoeddiad Ieuan Wyn Jones ei fod yn ildio ei sedd.

Mae cyn arweinydd Plaid Cymru wedi gadael ei swydd i ddechrau swydd newydd fel Prif Weithredwr Parc Gwyddoniaeth Menai, wedi iddo fod yn Aelod Cynulliad dros yr etholaeth ers 1999.

Straeon perthnasol