Gwahardd Prif Weithredwr Cyngor Caerffili

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Caerffili
Disgrifiad o’r llun,
Mae dau o uwch swyddogion y cyngor wedi eu rhyddhau ar fechniaeth.

Mae Cyngor Sir Caerffili wedi cadarnhau bod y prif weithredwr dros dro wedi ei wahardd o'i waith, yn dilyn ymchwiliad i dwyll o fewn y cyngor gan yr heddlu.

Cafodd y prif weithredwr dros dro Nigel Barnett a'r cyn-brif weithredwr Anthony O'Sullivan eu harestio ddydd Mawrth, ar amheuaeth o dwyllo a chamymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

Roedd Mr Barnett wedi bod yn brif weithredwr ers i Anthony O'Sullivan gael ei wahardd o'r swydd ym mis Mawrth.

Mae'r ddau eisoes wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Cyfarfod brys

Dywedodd arweinydd y cyngor, Harry Andrews:

"Yn sgil y datblygiadau diweddaraf, mae'r prif-weithredwr dros dro wedi cydnabod nad ydy'n addas iddo barhau yn ei waith ar hyn o bryd.

"Mae wedi ei wahardd o'i waith hyd nes diwedd yr ymchwiliad."

Bydd cyfarfod arbennig o'r cyngor yn cael ei gynnal ar yr 11eg o fis Gorffennaf, i aelodau'r cyngor drafod y mater.

Dywedodd Mr Andrews ei fod yn awyddus i sicrhau pobl yr ardal bod gan y cyngor weithlu o'r "radd gyntaf" a'u bod yn "benderfynol o barhau i ddarparu gwasanaethau o safon uchel i'r gymuned."