Carffosiaeth: Galw am weithredu brys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd traeth y Rhyl ei gau wedi gollyngiad blaenorol

Mae Cyngor Sir Ddinbych a Chyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio wedi i garffosiaeth gael ei ollwng ym Mae Cinmel ddydd Mercher Gorffennaf 3.

Ffynhonnell y llygredd oedd pibell wedi byrstio ar stad ddiwydiannol Bae Cinmel.

Dywedodd swyddogion oedd yno fod y gollyngiad yn sylweddol, ond ei fod wedi ei gadw ar y safle ac nad oedd wedi llifo i aber Afon Clwyd.

Dywedodd dirprwy harbwrfeistr Sir Ddinbych, Mark Budd: "Mae ein swyddogion yn gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a Dwr Cymru ac wedi adolygu'r sefyllfa yn Ffynnon y Ddôl, ac yn gweithio i geisio rheoli llif y carffosiaeth yn ôl i'r sustem yn hytrach nag i Afon Clwyd.

"Er bod y risg i'r cyhoedd yn isel, bydd arwyddion rhybuddio yn cael eu paratoi a'u dosbarthu os fydd y sefyllfa'n newid ac yn dod yn fwy o risg."

'Annerbyniol'

Dywedodd Tim Jones o Gyfoeth Naturiol Cymru: "Ein gobaith yw y bydd Dŵr Cymru yn llwyddo i bwmpio'r gwastraff yn ôl i mewn i'r sustem gyda chyn lleied o effaith â phosib ar yr amgylchedd nac ar ddŵr nofio ar draeth y Rhyl ar yr adeg allweddol o'r flwyddyn.

"Mae gennym bryderon am gyflwr peth o'r rhwydwaith garffosiaeth yn y Rhyl a Bae Cinmel wedi nifer o achosion o lygru yn ddiweddar.

"Mae angen i Dŵr Cymru adnewyddu rhan o'r rhwydwaith ar gost o dros £4 miliwn, ond nid ydynt yn bwriadu dechrau ar y gwaith tan 2015.

"Yn ein barn ni mae hyn yn gwbl annerbyniol, ac rydym yn pwyso ar y cwmni i ddechrau'r gwaith yn gynt."

Cafodd yr alwad honno ei ategu gan ddau aelod Cynulliad.

Dywedodd AC Ceidwadol Gorllewin Clwyd Darren Millar: "Nid yw'n dderbyniol bod carthion yn gollwng o'r brif bibell yma ar sawl achlysur dros y blynyddoedd diweddar yn enwedig mewn ardaloedd twristiaeth lle mae safon yr amgylchedd mor bwysig.

"Mae'n hen bryd i Dŵr Cymru weithredu i newid i brif bibell, ac fe fyddaf yn galw arnynt i wneud y gwaith yn gynt fel mater o frys."

Dywedodd AC Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llŷr Gruffydd: "Dim ond y gollyngiad diweddaraf yw hwn dros y flwyddyn ddiwethaf.

"Yn y gorffennol mae hyn wedi golygu cau traeth y Rhyl. O ystyried hynny rhaid i Dŵr Cymru sicrhau bod diweddaru'r rhwydwaith garffosiaeth yn flaenoriaeth."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol