Gobaith i ddau safle Remploy Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae nifer o safleoedd Remploy yng Nghymru wedi cau

Daeth gobaith o'r newydd y gallai perchnogion newydd gymryd yr awenau yn ffatrïoedd Remploy yng Nghymru.

Fe benderfynodd Llywodraeth y DU gau saith o'r naw ffatri yng Nghymru'r llynedd wedi i adroddiad ddod i'r casgliad eu bod yn "annichonadwy" (unviable). Collodd 280 o bobl eu swyddi - a dim ond 88 o'r rheiny sydd wedi dod o hyd i waith arall.

Sefydlwyd ffatrïoedd Remploy er mwyn cynnig cyflogaeth i bobl gydag anableddau.

Dadl y llywodraeth oedd y gallai'r arian ar gyfer gwasanaethau cyflogi anabledd gael ei wario'n fwy effeithlon.

Roedd Llywodraeth Cymru yn erbyn cau'r ffatrïoedd ond cafodd cais i drosglwyddo'r mater i Fae Caerdydd ei wrthod.

Trafodaethau

Roedd y ddau safle oedd yn weddill yng Nghymru - Baglan ger Port Talbot a'r Porth yn y Rhondda - wedi cael eu hystyried yn gynaliadwy er eu bod yn gwneud colledion pan gynhaliwyd adolygiad yn 2012.

Ddydd Iau cyhoeddodd undeb y GMB eu bod yn gobeithio cynnal trafodaethau gyda chwmni Metalliform ynghylch dyfodol ffatrïoedd dodrefn Remploy ym Maglan, Blackburn a Sheffield.

Dywedodd swyddog cenedlaethol undeb y GMB, Jerry Nelson: "Bydd y GMB yn cynnal trafodaethau gyda Metalliform yr wythnos nesaf fel y rhan gyntaf o drosglwyddo posib ffatrioedd dodrefn Remploy.

"Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â'r cwmni. Ein prif bryder yw gwarchod cymaint o swyddi ag sy'n bosib a chadw amodau gwaith ein haelodau."

Yn y cyfamser yn Nhŷ'r Cyffredin roedd y Gweinidog dros Bobl Anabl, Esther McVey, yn ateb cwestiynau am Remploy, a dywedodd y gallai ffatri ECycle yn y Porth, y Rhondda, gael ei gwerthu hefyd erbyn canol mis Awst.

'Dim gobaith'

Yn y drafodaeth fe gyhuddwyd Ms McVey o "dagu Remploy i farwolaeth" gan Aelod Seneddol Castell-nedd Peter Hain.

Roedd Mr Hain yn amddiffyn rhaglen ddiwygio'r llywodraeth Lafur yn 2008 oedd yn cynnwys cau rhai o'r ffatrïoedd.

Dywedodd cyn ysgrifennydd Cymru: "Onid y gwir, yng nghanol yr holl 'spin', yw eich bod yn tagu Remploy i farwolaeth?

"Yn achos rhai o'r gweithwyr anabl mwyaf bregus, pobl yn eu 50au oedd wedi gweithio yno ar hyd eu hoes, does dim gobaith o gael swyddi yn y brif ffrwd.

"Hefyd mae eich disgrifiad o'r rhaglen yn 2008 yn gamddarlunio llwyr. Roedd cymhorthdal o £550 miliwn ar gael bryd hynny ac rydych wedi torri hwnnw'n ddidrugaredd."

Y saith safle Remploy arall a gaeodd yng Nghymru oedd Aberdâr, Abertyleri, Pen-y-bont, Croespenmaen, Merthyr Tudful, Abertawe a Wrecsam.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol