Mam a babi 'wedi marw ers tro'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd cyrff dynes a phlentyn eu darganfod mewn tŷ yn Nhroedyrhiw ddydd Mercher.

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i farwolaethau mam a babi yn credu bod y ddwy wedi marw ers tro.

Cafwyd hyd i gyrff Joanna Thomas, 27 oed, a'i merch fach bedwar mis oed Harper mewn tŷ yn Nhroedyrhiw ger Merthyr Tudful brynhawn Mercher.

Mae teulu Joanna Thomas wedi talu teyrnged iddi gan ei disgrifio fel merch, "llawn bywyd, cymdeithasol gyda chalon fawr. Roedd hi'n fam gariadus yw phlant. Bydd teulu a ffrindiau Joanna a babi Harper yn gweld eu heisiau yn fawr."

Dywedodd yr heddlu eu bod nhw'n dilyn sawl trywydd ond nad oedden nhw'n credu bod nwy carbon monocsid yn gysylltiedig â'r marwolaethau.

Maen nhw'n disgwyl am ganlyniadau archwiliad post mortem a phrofion gwenwyn er mwyn ceisio canfod achos y marwolaethau sy'n anesboniadwy.

'Sawl achos'

Dywedodd Ditectif Uwch-arolygydd Paul Hurley o Dîm Arbenigol Heddlu De Cymru: "Rydyn ni'n ymchwilio i mewn i sawl achos posib er mwyn deall amgylchiadau'r marwolaethau yma a gallaf gadarnhau nad ydy'r tystiolaeth hyd yma yn awgrymu bod carbon monocsid wedi bod yn ffactor."

"Rydym ni'n credu y gall Joanne a Harper fod wedi marw ers peth amser."

Mae'r heddlu yn dal ar y safle, sydd wedi ei gau i'r cyhoedd, ac yn holi o ddrws i ddrws.

Maen nhw'n apelio am wybodaeth i'r amgylchiadau arweiniodd at ddarganfod y cyrff ddydd Mercher.

'Cymuned glos'

Ychwanegodd Mr Hurley: "Mae Troedyrhiw yn gymuned glos ym Merthyr Tudful ac mae pobl leol yn amlwg wedi cael sioc. Mae gennym dîm o swyddogion ar y safle ac yn y gymuned yn chwilio am wybodaeth allai helpu'r ymchwiliad.

"Rydym eisiau clywed gan unrhyw un sydd wedi gweld neu glywed unrhyw beth amheus neu anarferol ar Heol yr Eglwys dros yr wythnosau diwetha'. Gallai'r wybodaeth ymddangos yn ddibwys ond fe allai fod yn bwysig i'r ymchwiliad."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu De Cymru ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.