Dedfryd ohiriedig i ffermwraig

Cyhoeddwyd

Yn Llys Ynadon Caerfyrddin cafwyd ffermwraig yn euog o esgeulustod ac achosi dioddefaint i'w defaid.

Cafodd Valerie Bowen o Lanaman ddedfryd o bedwar mis o garchar wedi ei gohririo am 18 mis oherwydd troseddau'n ymwneud â lles anifeiliaid.

Cafodd ddedfryd o ddau fis o garchar wedi ei gohirio am 18 mis am nad oedd wedi gwaredu cyrff anifeiliaid.

Bydd rhaid iddi wneud 200 o oriau o waith di-dâl a thalu costau o £12,000.

Cafodd ei gwahardd rhag cadw defaid am 10 mlynedd.

Clywodd y llys bod ei gŵr wedi marw ychydig o flynyddoedd yn ôl a'i bod hi wedi ymweld â'i mab oedd yn yr ysbyty am fisoedd adeg y troseddau.

Daethpwyd o hyd i gyrff anifeiliaid mewn caeau ac afonydd.