Heddlu'n canfod cyrff oedolyn a phlentyn

Cyhoeddwyd

Mae dau berson wedi cael eu canfod yn farw mewn tŷ yn Nhroedyrhiw, Merthyr Tudful, ddydd Mercher.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r eiddo yn Fford yr Eglwys am 4:20pm.

Yno fe ddaethon nhw o hyd i un oedolyn ac un plentyn yn farw.

Mae'r heddlu yn dal ar y safle, ac wedi ei gau wrth i ymchwiliad o ddrws i ddrws yn cael ei gynnal yn yr ardal.