Nigel Barnett yw'r ail uwchswyddog gafodd ei arestio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Nigel Barnett oedd prif weithredwr dros dro Cyngor Caerffili

Nigel Barnett yw'r ail uwchswyddog gafodd ei arestio ar amheuaeth o dwyll a chamymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

Roedd wedi bod yn arwain Cyngor Caerffili ers i'r prif weithredwr Anthony O'Sullivan gael ei wahardd ym mis Mawrth.

O'Sullivan oedd y dyn arall gafodd ei arestio gan Heddlu Avon a Gwlad yr Haf ddydd Mawrth.

Mae'r ddau wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Mae'r heddlu'n ymchwilio yn sgil adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC).

Dywedodd y cyngor eu bod yn cydweithio'n llawn.

Arwain

Mae Sandra Aspinall, dirprwy brif weithredwr gweithredol y cyngor sir, wedi dweud y byddai'n arwain y cyngor tan y byddai trafodaethau pellach.

"Byddwn yn canolbwyntio o hyd ein hymdrechion ar ddarparu gwasanaethau o safon uchel i bobl leol ac ni fydd digwyddiadau diweddar yn effeithio ar ein hymroddiad ni."

Gofynnodd Heddlu Gwent i Heddlu Avon a Gwlad yr Haf ystyried adroddiad SAC ym mis Mawrth.

Adolygu

Roedd yr adroddiad yn argymell bod y cyngor yn adolygu ei ddulliau gweithredu, yn enwedig mewn cysylltiad â hysbysebu cyfarfodydd.

Er bod Heddlu Gwent wedi edrych ar yr adroddiad eu hunain fe ofynnon nhw am help y llu arall gan fod ganddyn nhw "berthynas weithiol" gyda'r cyngor.

Dywedodd Heddlu Avon a Gwlad yr Haf fod yr ymchwiliad yn parhau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol