Ymgais i dwyllo cyngor o £2.6m

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae KPMG yn rhybuddio bod y math yma o dwyll ar gynnydd

Mae staff Cyngor Conwy wedi llwyddo i atal ymgais i'w twyllo o £2.6 miliwn.

Yn ôl swyddogion roedd y twyllwyr wedi ceisio gwyro taliad i'w gyfrif banc ei hun.

Roeddent wedi cysylltu gyda'r cyngor gan ddweud ei fod yn gweithio i gwmni contractio oedd yn adeiladu amddiffynfeydd môr ym Mae Colwyn.

Dywedodd wrthynt fod manylion bancio ei gwmni wedi newid a bod taliad nesaf y cyngor oedd yn £2.6 miliwn angen cael ei dalu i gyfrif newydd.

Digwydd fwy aml

Mae'r cwmni cyfrifo KPMG yn dweud fod y math yma o dwyll yn dod yn fwy cyffredin.

Roedd staff y cyngor wedi gofyn am i'r cais gael ei wneud yn ysgrifenedig ond fe ddechreuon nhw amau fod rhywbeth o'i le pan gyrhaeddodd e-bost:

"Fe wnaeth y clychau larwm ddechrau canu wrth i ni edrych ar y llythyr oedd wedi ei gysylltu i'r e-bost," meddai Mike Halstead, pennaeth archwilio a chaffael Cyngor Conwy.

"Roedd yn edrych fel ei fod wedi cael ei ysgrifennu ar bapur nodiadau ac roedd tri llofnod arno. Fe wnaethon ni wedyn gysylltu gyda'r cwmni a daeth hi'n amlwg mai ymgais ar dwyll oedd hwn.

"Ond wnaeth y dyn ddim rhoi'r gorau iddi yn fanno - fe ffoniodd yn ôl yr wythnos wedyn i ofyn lle oedd yr arian!"

Dywedodd Priya Giuliani, cyfarwyddwr KPMG Forensic: "Mae ein dadansoddiad yn dangos bod y rhan fwyaf o'r sgamiau hyn yn cael eu cyfeirio tuag at sefydliadau lle mae'r berthynas rhwng y prynwr a'r cyflenwr yn gyhoeddus.

"Mae'r achosion yn amrywio mewn gwerth o ychydig dros £30,000 a gollwyd gan fusnes mewn un trosglwyddiad i £5m a gollwyd gan un arall."

Straeon perthnasol