Cau canolfannau milwyr rhan-amser Caernarfon a Llandudno

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd canolfannau yng Nghaernarfon a Llandudno yn cau.

Bydd dwy o ganolfannau'r Fyddin Diriogaethol yng ngogledd Cymru yn cau fel rhan o gynllun ailstrwythuro'r fyddin wrth gefn.

Bydd canolfannau yn Llandudno a Chaernarfon yn cau ond bydd un newydd yn agor yng Nghaerdydd.

Mae Llywodraeth Prydain yn bwriadu cynyddu nifer y milwyr rhan-amser wrth i'r Weinyddiaeth Amddiffyn gyflwyno toriadau i'r fyddin lawn amser.

Y gobaith yw recriwtio 10,000 o filwyr rhan-amser ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

Byddai hyn yn cynyddu'r nifer o 20,000 i 30,000 ym Mhrydain.

Wrth gyhoeddi'r newyddion, ni ddywedodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn Philip Hammond le yn union fyddai'r ganolfan newydd yng Nghaerdydd ond mae disgwyl iddi gael ei hadeiladu o fewn tair blynedd.

Mae'r ddwy ganolfan yn y gogledd ymysg 38 fydd yn cau ym Mhrydain.

"Allweddol"

Dywedodd Mr Hammond: "Mae swyddogaeth y Fyddin Diriogaethol yn newid a bydd rhaid i'r ffordd maen nhw'n cael ei hyfforddi newid hefyd."

Ond dywedodd Owen Smith, llefarydd Llafur ar faterion Cymreig, na fyddai'r cynllun yn fuddiol i Gymru.

"Unwaith eto mae Cymru yn ôl-ystyriaeth i'r Llywodraeth Geidwadol. Mae'n dangos unwaith eto nad yw'r Ysgrifennydd Cymreig yn llwyddo i amddiffyn swyddi a gwasanaethau yng Nghymru."

Dywedodd fod angen i Lywodraeth Prydain, a David Jones, wneud mwy i gydnabod cyfraniad cymunedau Cymru i'r lluoedd arfog.

"Bydd pobl yng Nghaernarfon a Llandudno yn flin iawn oherwydd y cynllun i gau'r canolfannau a dydy'r Ysgrifennydd Amddiffyn heb roi unrhyw reswm pam eu bod nhw wedi eu dewis."

Straeon perthnasol