AS yn beirniadu comisiynydd heddlu

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBu cyn Brif Gwnstabl Gwent Carmel Napier a'r comisiynydd heddlu Ian Johnston yn rhoi tystiolaeth i ASau ddydd Mawrth

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cael ei feirniadu gan AS ar ôl iddo orfodi ei brif gwnstabl i adael ei swydd.

Fis Mehefin cadarnhaodd Ian Johnston ei fod wedi gorchymyn Carmel Napier i "ymddeol neu cael ei symud o'i swydd".

Ddydd Mawrth bu Mr Johnston a Mrs Napier yn rhoi tystiolaeth i ASau ar y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartre' ynglŷn ag amgylchiadau ei hymddeoliad.

Dywedodd yr AS Llafur Chris Ruane y dylai Mr Johnston "ystyried ei ddyfodol". Yn ôl Mr Johnston, mae Llafur yn "chwerw".

Bu AS Dyffryn Clwyd yn siarad wedi'r cyfarfod ddydd Mawrth ble dywedodd Mr Johnston fod Mrs Napier yn "annerbyniol o amharod i helpu" a'i bod yn gwrthwynebu ei rôl yntau.

Yn ddiweddarach, dywedodd Mrs Napier wrth y pwyllgor ei bod wedi cael ei gorfodi i ymddeol ar ôl cael ei "bwlio" gan Mr Johnston.

'Annheg'

Ddydd Mercher, dywedodd Mr Ruane wrth BBC Cymru ei fod yn credu y dylai Mrs Napier gymryd "cyngor gofalus", gan ychwanegu: "Rwy'n credu iddi gael ei thrin yn annheg."

ffynhonnell y llun, Chris Ruane's website
disgrifiad o’r llunMae Mr Ruane yn credu bod gan Mr Johnston "ormod o bŵer"

"Efallai ei fod e (Mr Johnston) wedi cadw at y ddeddf - ac rwy'n credu fod y ddeddf wedi'i llunio yn wael - rwy'n credu ei fod wedi cael gormod o bŵer.

"Rwy'n credu mai'r unig rai all ddelio â'r comisiynydd nawr yw'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cartre'".

Dywedodd Mr Johnston fod Llafur yn "dal yn chwerw ar ôl colli beth ddylai fod wedi bod yn fuddugoliaeth hawdd yn etholiad comisiynydd heddlu Gwent, ac fe ddylen nhw symud 'mlaen a chanolbwyntio ar wasanaethu'r bobl wnaeth eu hethol nhw.

"O ran sylwadau Mr Ruane am ddiswyddo annheg, rwy'n siŵr y byddai tîm cyfreithiol Mrs Napier wedi gweithredu ar hyn petaen nhw'n credu fod 'na siawns o lwyddo."

Tŷ'r Cyffredin

Fe wnaeth ASau Llafur feirniadu'r llywodraeth am gyflwyno Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn ystod Cwestiynau Cymru yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Mawrth.

Gofynnodd Kevin Brennan, yr aelod sy'n cynrychioli gorllewin Caerdydd, os oedd y llywodraeth yn credu ei fod yn iawn fod comisiynwyr yn medru diswyddo cwnstabliaid "ar fympwy".

Un arall wnaeth feirniadu'r polisi oedd Paul Flynn - gofynnodd a oedd Ysgrifennydd Cymru David Jones yn cytuno mai hwn oedd "polisi fwyaf twp" ei lywodraeth.

Amddiffynnodd Mr Jones y polisi gan ddweud ei fod yn ffordd o "gyflwyno democratiaeth i heddlua".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol