Masnachu pobl: gweld maint y broblem

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynnydd o 33% wedi bod yn y DU yn nifer y bobl sydd yn cael eu masnachu eleni

Mae ymgyrch wedi cychwyn i ddarganfod faint o broblem yw masnachu pobl yng Nghymru

Bwriad y cynllun tri mis gan heddlu'r de yw codi ymwybyddiaeth o waith eu swyddogion a gweithwyr yn y maes gyda chydweithio agos yn digwydd rhwng yr heddlu a phartneriaid eraill megis y cynghorau a'r gwasanaethau iechyd.

Yn ystod yr wythnosau bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu fel bod yna well dealltwriaeth o'r materion sydd yn codi pan mae person yn cael ei fasnachu a'r cymorth sydd ar gael ar gyfer dioddefwyr.

Cynnydd o 33%

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Gyfunol i benodi Cydlynydd Atal Masnachu mewn Pobl yn 2011 gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth a helpu dioddefwyr.

Dyma'r ail drosedd fwyaf proffidol yn y byd wedi gwerthu cyffuriau.

Mae ffigyrau swyddogol yn dangos fod cynnydd o 33% wedi bod yn y diwydiant ym Mhrydain yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd 34 o achosion yng Nghymru ond mae pobl sydd yn gweithio yn y maes yn dweud bod y ffigwr iawn yn llawer mwy.

Gobaith yr heddlu yw y bydd y cynllun yn rhoi rhyw syniad iddynt o raddfa'r broblem yng Nghymru gan ei fod yn ddiwydiant cudd.

Bob math o swyddi

Dywedodd yr uwch-arolygydd Dorian Lloyd o Heddlu De Cymru bod unigolion sydd yn cael ei masnachu yn gwneud ystod o swyddi gwahanol: "Un peth yr ydyn ni yn gwybod yn sicr, mae masnachu pobl yn rhywbeth sydd yn digwydd. Mae'n digwydd ar ein strydoedd, yn ein cymunedau, ar garreg ein drws. Mi ddylen ni gyd fod yn effro i hyn.

"Rydyn ni eisiau i bawb ddeall bod modd iddyn nhw chwarae rôl er mwyn delio gyda'r drosedd ofnadwy yma, sydd yn dod yn un o'r ffyrdd mwyaf proffidiol i grwpiau o droseddwyr wneud arian.

"Rydyn ni hefyd eisiau i bobl fod yn ymwybodol bod dioddefwyr efallai yn gweithio mewn llefydd na fyddech chi yn disgwyl, megis llefydd i wneud eich ewinedd neu barlwr tylino'r corff. Fe allan nhw gael eu gorfodi i weithio fel glanhawyr, nani neu fel morwyn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol