Gemau Cymru yn cael eu cynnal am y drydydd tro

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Yr Urdd
disgrifiad o’r llunBydd Ellie Meopham yn llysgennad hwylio yn ystod Gemau Cymru

Mae Gemau Cymru yn cael eu cynnal am y trydydd tro eleni ac mae mwy o chwaraeon wedi eu hychwanegu at y rhaglen.

Caiff yr ŵyl aml-gamp i bobl ifanc Cymru ei chynnal rhwng Gorffennaf 5-7 mewn gwahanol leoliadau o amgylch dinas Caerdydd.

Dywedodd Bethan Rowlands, rheolwr digwyddiad Gemau Cymru, bod nifer y chwaraeon gwahanol wedi codi i 12 yn 2013.

"Mae'r Gemau'n gyfle da i gyflwyno'r iaith Gymraeg i rai sydd efallai ddim yn dod ar draws yr iaith ym myd chwaraeon," meddai.

"Rydyn ni'n cyd-weithio gyda'r cyrff chwaraeon i gyd ac mae'n siawns iddyn nhw ddod o hyd i dalent newydd i'w camp nhw.

"Mae hefyd yn gyfle i bobl ifanc sydd ddim wedi bod yn aelodau yn y gorffennol i weld beth all yr Urdd gynnig iddyn nhw," dywedodd.

Mae nifer o bobl ifanc yn mynychu'r Gemau fel llysgenhadon eu chwaraeon.

"Mae yna lysgennad i bob camp. Maent yn amrywio mewn profiad a llwyddiant," dywedodd Ms Rowlands.

"Mae'n gyfle i'r cystadleuwyr ifanc glywed gan rhai mwy profiadol."

ffynhonnell y llun, Yr Urdd
disgrifiad o’r llunMae Zac Lee Green yn llysgennad rhwyfo

Y llysgennad hwylio yw Ellie Meopham o Glwb Hwylio Bae Abergwaun sydd yn 18 mlwydd oed.

Eleni bu hi'n cystadlu ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Ieuenctid Prydain ac mae nawr yn Bencampwr Ieuenctid Cenedlaethol, y ferch gyntaf erioed i ennill y teitl.

Dywedodd Ellie bod hwylio yn rhan arbennig iawn o'i bywyd.

"Nid oes dal lle eith hwylio â fi, os fyddai yn parhau i hwylio neu beidio pwy a ŵyr, ond yr hyn sy'n bwysig i mi yw y byddaf bob amser yn gallu mynd i ffwrdd ar gwch unrhyw bryd," dywedodd.

Dywedodd Ellie fod Gemau Cymru yn gyfle i ddathlu diwylliant chwaraeon yn gyffredinol.

"O'r ffrindiau gydol oes a wnewch, y cyffro a gewch pan fyddwch yn gwthio eich hun a llwyddo," meddai.

"Hefyd i'r cystadleuwyr iau, mae'n blas o'r awyrgylch mewn digwyddiad rhyngwladol mawr, pan fydd cannoedd o bobl yn dod at ei gilydd, yn unedig ac yn rhannu'r run angerdd am chwaraeon."

Llysgennad arall yn ystod y penwythnos yw Zac Lee Green o Glwb Rhwyfo Llandaf yng Nghaerdydd.

Daeth yn aelod o Dîm Rhwyfo Cymru yn 2007 a'i uchelgais yw sefyll ar ben y podiwm yn 2016 yn y Gemau Olympaidd yn Rio.

"Rhwyfo dan do yw'r prawf mwyaf o gryfder corfforol a meddyliol," dywedodd.

"Mae'n gyfle i wthio eich hun at derfyn eich corff ac i weld pa mor gyflym allwch chi fynd.

"Dyna pam yr wyf wrth fy modd yn y gamp hon!

"Rwy'n falch iawn o fod yn llysgennad ar gyfer Gemau Cymru ac yn gobeithio y byddwch yn cael y ras gorau y gallwch chi. Ewch amdani a chystadlwch i ennill!"

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol