Cyflwyno targedau i drechu tlodi

  • Cyhoeddwyd
Tlodi
Disgrifiad o’r llun,
Mae tua thraean o blant Cymru'n byw mewn tlodi

Mae Llywodraeth Cymru'n paratoi i gyflwyno targedau ar gyfer lleihau tlodi yng Nghymru.

Bydd y cynllun diweddaraf hefyd yn cynnig cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl sy'n byw mewn cartref lle nad oes neb yn gweithio.

Mae disgwyl hefyd y bydd targedau'n cael eu gosod ar gyfer rhoi cymorth i bobl sy'n byw yn yr ardaloedd tlotaf drwy wella addysg plant ac iechyd pobl sy'n byw yno.

Cafodd Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi'r llywodraeth ei lansio Fehefin diwethaf ac roedd y llywodraeth wedi addo ei ddiweddaru ar ôl 12 mis.

Tlodi plant

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo ei hun i gael gwared â thlodi plant erbyn 2020 - targed uchelgeisiol ac fe ddywedodd y Comisiynydd Plant y flwyddyn ddiwethaf ei fod yn amau os bydd y targed yn cael ei gyflawni.

Ar ôl ystyried costau sy'n gysylltiedig efo tai mae tua thraean o blant Cymru'n dod o gartrefi sy'n cael eu diffinio fel rhai sy'n byw mewn tlodi.

Mae ystadegau diweddaraf gafodd eu rhyddhau ym Mehefin yn dangos fod y ffigwr hon wedi codi o 31% i 33%.

Dyw'r ffigwr hon heb newid llawer yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae plant yn cael eu dosbarthu fel rhai sy'n byw mewn tlodi cymharol os ydyn nhw'n byw mewn cartref lle mae'r incwm yn llai na 60% o'r incwm mwyaf cyffredin.

'Dim ildio'

Yn dilyn ad-drefniant cabinet Llywodraeth Cymru wedi i Leighton Andrews ymddiswyddo, cafodd Jeff Cuthbert ei wneud yn Weinidog Trechu Tlodi gyda Vaughan Gething yn cael ei wneud yn ddirprwy.

Dywedodd Mr Gething fod y cynllun tlodi yn ceisio mynd i'r afael a phroblem gyffredin sef mai'r bobl sydd angen cymorth fwyaf yw'r rhai sy'n lleiaf tebygol o'r dderbyn.

"Rydym yn gwybod mai'r rhwystr mwyaf arwyddocaol yw'r polisïau bwriadol sydd yn cael ei gweithredu gan lywodraeth y DU," meddai Mr Gething.

"Ond yn hytrach na bod yn esgus, mae hynny'n rheswm ychwanegol i ni wneud popeth o fewn ein gallu.

"Allwn ni ddim ildio ein cymunedau i ddyfodol o dlodi di-syfl."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol