Carmel Napier yn dweud ei bod hi wedi ei 'bwlio'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCyhoeddodd Carmel Napier ei hymddeoliad ar Fehefin 7 wedi gyrfa 30 mlynedd yn yr heddlu

Mae cyn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent wedi dweud wrth bwyllgor fod Comisiynydd Heddlu wedi ei "bwlio".

Wrth siarad am y tro cynta' ers iddi adael ei swydd ar Fehefin 7, dywedodd Carmel Napier nad oedd ganddi syniad fod Ian Johnston yn pryderu am ei pherfformiad yn y swydd.

Dywedodd iddo ddod i mewn i'w swyddfa hi a darllen dogfen oedd yn golygu bod raid iddi "adael y swydd neu gael fy ngorfodi i adael".

Roedd y ddau'n rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cartref.

'Syrpreis llwyr'

Dywedodd hi fod yr hyn wnaeth Mr Johnston yn "syrpreis llwyr".

"Roedd ei dôn yn fygythiol," meddai a dywedodd nad oedd unrhyw broses Adnoddau Dynol o flaen llaw.

Ni heriodd y penderfyniad, meddai, yn enwedig o gofio mai ganddo fe oedd y gair terfynol.

Gwadodd Mr Johnston ei fod wedi gwneud unrhywbeth o'i le.

Dywedodd nad oedd hi'n fodlon derbyn ei rôl yntau a honnodd ei bod hi yn ei atal rhag cyflawni ei ddyletswyddau statudol.

Yr wythnos ddiwetha' dywedodd y comisiynydd fod chwe mis cyntaf ei swydd yn "daith bersonol ddychrynllyd' a bod Heddlu Gwent yn "lle gwell heb y prif gwnstabl".

Fe wnaeth ei sylwadau i banel Heddlu a Throsedd Gwent oedd wedi gofyn iddo roi mwy o fanylion am yr amgylchiadau a arweiniodd at gyhoeddiad bod y prif gwnstabl yn gadael ei swydd.

Gorfodi

Roedd Mr Johnston wedi cyfadde' iddo orfodi Ms Napier i ymddeol yn ddisymwth a hynny wedi gyrfa o 30 mlynedd.

Ychydig ddyddiau wedi ei hymddeoliad daeth i'r amlwg ei bod wedi cael ei gorfodi i adael yn sgil sawl ffrae â'r comisiynydd.

Roedd Mr Johnston, cyn brif uwch-arolygydd yn Heddlu Gwent, wedi beirniadu ei dull rheoli.

Ond fe ymatebodd hi drwy alw ar Lywodraeth y DU i ystyried a oedd pwerau comisiynydd yn tanseilio annibyniaeth yr heddlu wrth blismona.

Straeon perthnasol