Ymweliad brenhinol yn y gogledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Aeth y ddau i Gapel y Rug yng Nghorwen gafodd ei godi yn yr ail ganrif ar bymtheg.

Mae Tywysog Charles a Duges Cernyw yn y gogledd ar ail ddiwrnod taith yr haf.

Aeth y ddau i Gapel y Rug yng Nghorwen, Sir Ddinbych, cyn cwrdd â staff siop fferm organig.

Y Cyrnol William Salesbury gododd y capel yn yr ail ganrif ar bymtheg.

Wedyn mae'r tywysog yn mynd i waith treuliad anaerobig GwyriAD yng Nglynnog Fawr ger Caernarfon.

11,500

Y nod yw troi 11,500 o dunelli metrig o wastraff bwyd y flwyddyn yn ynni adnewyddol.

Yna mae'r ddau'n ymweld ag Eglwys Beuno Sant, Pistyll ym Mhen Llŷn.

Yn yr eglwys o'r chweched ganrif roedd pererinion yn gorffwys cyn teithio i Ynys Enlli.

Ar y diwrnod cynta' aeth y ddau i gyn gartref Dylan Thomas yn Nhalacharn, Sir Gâr.

Bu'r cwpwl yn cwrdd â staff yr amgueddfa yn y Tŷ Cwch yn Nhalacharn.

Wyres

Aeth Charles a Camilla ar daith o gwmpas yr adeilad, sydd bellach yn ganolfan dreftadaeth, siop lyfrau a chaffi, gydag wyres Dylan Thomas, Hannah Elis.

Yn ddiweddarach cyflwynodd y tywysog fedalau i staff Heddlu Dyfed Powys ym mhencadlys y llu yn Llangynnwr.

Aeth Duges Cernyw i wasg annibynnol fwyaf Cymru, Gwasg Gomer, yn Llandysul, Ceredigion.