Cyflwyno mesur newydd ar wyliau ysgol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunBydd rhaid i gynghorau Cymru gyd-weithio i benderfynu ar wyliau ysgol.

Bydd gweinidogion yng Nghymru yn cael yr hawl i osod dyddiadau gwyliau i ysgolion os yw mesur newydd sy'n cael ei gyflwyno yn y Cynulliad yn cael ei gymeradwyo.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae rhieni yn cael anawsterau gyda threfnu gofal i blant pan mae awdurdodau lleol yn dewis dyddiadau gwahanol i'w gilydd ar gyfer gwyliau ysgol.

Bydd y mesur newydd yn gorfodi cynghorau i weithio hefo'i gilydd wrth benderfynu dyddiadau'r tymhorau.

Ond bydd gan weinidogion yr hawl i ymyrryd os na fydd cynghorau yn dod i gytundeb.

Newid y drefn

Ar hyn o bryd nid oes rhaid i gynghorau weithio gyda'i gilydd, ond mae Llywodraeth Cymru yn credu y byddai'n fuddiol.

Dywedodd llefarydd: "Y gred yw y bydd y mesur yma yn harmoneiddio tymhorau ysgol dros Gymru. Bydd hyn yn helpu i leihau costau gofal plant i deuluoedd sydd â phlant yn mynychu ysgolion gwahanol."

Fe wnaeth y Gweinidog Addysg newydd Huw Lewis ddatganiad yn cyflwyno'r mesur brynhawn Mawrth - y tro cyntaf iddo ymddangos yn ei rôl newydd yn y Cynulliad ers iddo gael ei benodi i'r swydd yr wythnos ddiwethaf.

Cynllun wahanol

Mae mesur gafodd ei gyflwyno yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Llun yn golygu bod Lloegr am weithredu'n wahanol i Gymru, hynny yw bydd ysgolion yn cael dewis hyd tymhorau a phryd y bydd disgyblion ar wyliau.

Byddai hyn yn golygu nad cynghorau sir fyddai'n gyfrifol am osod gwyliau yn Lloegr.

Mae Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Prydain eisoes wedi awgrymu bod angen newid strwythur y flwyddyn academaidd, a lleihau hyd gwyliau.

Straeon perthnasol