Tocynnau Prifwyl yn 'gwerthu'n dda', yn ôl trefnwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun, Mae nifer o gynigion newydd ar docynnau i'r Brifwyl eleni

Union fis sydd 'na nes bydd Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau yn agor eu drysau.

Gyda'r paratoadau ar eu hanterth, mae tocynnau ar gyfer y Maes a'r cyngherddau nos yn gwerthu'n dda, yn ôl y trefnwyr.

Mae'n ymddangos bod mwy nag erioed wedi dewis mynd i'r wefan i brynu tocynnau, gyda thros 88% o'r gwerthiant hyd yma wedi'i wneud ar-lein.

Cyngerdd agoriadol

Mae tocynnau ar gyfer y cyngerdd agoriadol yn enwedig yn gwerthu'n gyflym.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, wrth BBC Newyddion Ar-lein: "Dan ni wedi trio gwrando ar be' mae'n cefnogwyr ni wedi bod yn ddweud wrthon ni.

"Mi ddaru ni, ar ôl Eisteddfod Bro Morgannwg llynedd, gynnal lot o gyfarfodydd - gyda rhai oedd yn prynu tocynnau, yn ogystal â stondinwyr a phobl ifanc - i'w holi nhw am eu barn.

"Un o'r pethau oeddan nhw'n ddweud oedd bod pris ein cyngherddau ni 'chydig yn uchel. Hynny ydy, roedd hi'n anodd iddyn nhw brynu tocynnau ar gyfer tri neu bedwar cyngerdd.

"Felly 'dan ni wedi ceisio cadw'r prisiau lawr ond, ar yr un pryd, trio gwneud yr arlwy mor ddeniadol â phosib. Mae'n edrych yn debyg bod hynny wedi gweithio."

Areferion prynu

Aeth tocynnau eleni ddim ar werth tan Ebrill 24 - i gyd-fynd â dathliadau "100 diwrnod i fynd tan y Brifwyl". Yn y gorffennol, roedd tocynnau ar gael o Fawrth 1.

Roedd hyn yn adlewyrchiad, yn ôl y trefnwyr, fod arferion prynu pobl wedi newid gyda phobl yn prynu ar-lein ac yn aros yn nes at yr amser.

Mae nifer o gynigion newydd ar docynnau hefyd eleni. Am y tro cyntaf mae'r Eisteddfod wedi cyflwyno dau docyn teulu, sy'n cynnig mynediad rhatach i ddau oedolyn a dau blentyn neu ddau oedolyn a thri phlentyn, a thocyn tridiau sy'n rhoi pris gostyngol ar gyfer unrhyw dridiau.

'Hynod boblogaidd'

Rhywbeth arall sy'n prysur fynd, meddai'r trefnwyr, yw'r safleoedd ar y Maes Carafanau sydd union drws nesa' i'r Maes ac maen nhw'n galw ar bobl i archebu eu lle cyn gynted â phosib.

Dywedodd trefnydd yr Eisteddfod, Hywel Wyn Edwards: "Mae'r Maes Carafanau wedi bod yn hynod boblogaidd eleni, a chyda'r lleoliad mor hwylus ar gyfer y Maes a thref Dinbych, roedd hynny i'w ddisgwyl.

"Bydd bysiau gwennol rheolaidd yn rhedeg i'r dref drwy gydol y dydd a chyda'r nos hefyd felly gobeithio y bydd pawb yn cael cyfle i grwydro'r dref yn ystod yr wythnos."

'Hwyluso'r gwaith'

Ychwanegodd Elfed Roberts: "Mae 'na dros 660 o geisiadau wedi cyrraedd y swyddfa erbyn hyn ond mae ganddon ni le i ragor - dwi'n siŵr bod lle i ryw 100 i 150 arall.

"Yr hyn sy'n bwysig ydy bod pobl yn gwneud eu ceisiadau cyn gynted â phosib er mwyn hwyluso'r gwaith i ni. Cynta'n byd 'dan ni'n gwybod faint o garafanau sydd 'na, hawsa'n byd ydy o i ni ddarparu gwasanaethau ar eu cyfer."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol