Swydd Pennaeth Technegol yn her newydd i Huw Aled

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun, Bydd Huw Aled Jones yn dechrau ar ei waith ar Fedi 1

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi penodi Pennaeth Technegol, swydd hollbwysig gyda chyfrifoldeb am baratoi a chlirio holl Faes y Brifwyl.

Bydd Huw Aled Jones yn dechrau ar ei waith ddechrau Medi wrth i'r pennaeth presennol, Alan Gwynant, ildio'r awenau wedi 25 mlynedd.

Mae gan Huw Aled flynyddoedd maith o brofiad fel rheolwr cynhyrchu, technegol a llwyfan yn y byd darlledu, ac mewn digwyddiadau byw yng Nghymru a thu hwnt.

Wrth gyhoeddi'r penodiad, dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod: "Rwy'n hynod falch ein bod wedi penodi Huw Aled Jones yn ddarpar bennaeth technegol.

"Mae ganddo brofiad arbennig yn y maes ac, yn sicr, fe fydd yn adeiladu ar y seiliau cryf sydd wedi'u gosod gan y tîm technegol dros y blynyddoedd diwethaf.

"Mae Huw wedi gweithio fel rheolwr cynhyrchu i'r BBC yn yr Eisteddfod dros y ddegawd ddiwethaf felly mae ganddo ddealltwriaeth ardderchog o waith ac anghenion yr Eisteddfod yn ogystal â dealltwriaeth o'r hyn sy'n wynebu sefydliadau eraill yn ystod yr wythnos.

Disgrifiad o’r llun, Mae Alan Gwynant wedi bod yn rhan o dîm technegol yr Eisteddfod ers 1988

Teyrnged

"Mae'n amserol ein bod hefyd yn talu teyrnged i Alan Gwynant sydd wedi bod yn gyfrifol am ochr dechnegol yr Eisteddfod ers 1988 yn ystod cyfnod pan mae ein hanghenion ni ac anghenion deddfau fel Iechyd a Diogelwch wedi datblygu a newid cymaint.

"Mae Alan wedi arwain y gwaith hwn drwy'r blynyddoedd ac, wrth i ni groesawu Huw i'r tîm, rydym yn dymuno'n dda i Alan yn ei ymddeoliad ac yn diolch iddo am ei ymroddiad."

Ychwanegodd Huw Aled Jones: "Rwy'n falch iawn o'r cyfle i ddod yn rhan o dîm yr Eisteddfod ac yn edrych ymlaen i'r her sydd o'm blaen.

"Mae'n gyfnod cyffrous iawn i'r Brifwyl a chyda'i thaith wedi'i chytuno am nifer o flynyddoedd, rwy'n edrych ymlaen i weithio mewn ardaloedd ar hyd a lled Cymru yn sicrhau llwyddiant gŵyl sy'n agos iawn i fy nghalon.

"Mae'n sicr y bydd y swydd hon yn sialens ac rwy'n edrych ymlaen i weithio gyda gweddill staff, swyddogion a holl wirfoddolwyr yr Eisteddfod yn ystod y blynyddoedd nesaf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol