'Noson wych' i Bala

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMark Jones oedd y capten nos Fawrth

Bala 1-0 Levadia Tallinn

Mae Cadeirydd Y Bala Ken Edwards wedi dweud bod eu buddugoliaeth nos Fawrth yn "wych".

Enillodd Bala eu gêm gyntaf yn Ewrop drwy drechu Levadia Tallinn o 1-0 wedi gôl gynnar Ian Sheridan wedi tair munud ar ôl cic gornel Kenny Lunt.

Bydd yr ail gymal ym mhrifddinas Estonia nos Iau, Gorffennaf 11.

Ar ôl y fuddugoliaeth dywedodd Mr Edwards: "Dydi o dal ddim wedi sincio i mewn yn iawn eto - noson wych, wych.

'Cynhyrfu'n lân'

"Rydan ni wedi cynhyrfu'n lân a deud y gwir, wedi sgorio'n ddigon cynnar yn y gêm, yn hanner gobeithio am gôl arall ond doedd hi ddim am fod."

Mae'r clwb o Wynedd yn gobeithio y bydd Tony Davies yn holliach wedi iddo anafu ei goes yn ystod y gêm.

"Piti mwyaf ei fod o wedi brifo'i goes - mae o'n gawr o chwaraewr," meddai Mr Edwards.

"Chwara teg i'r hogia i gyd, yn chwarae'n dda iawn."

Poblogaeth Tallinn yw 400,000 ac un Y Bala yw 2,000.

Gan fod ysbryd y tîm yn uchel dywedodd fod modd iddyn nhw ennill yr ail gymal.

"O, mi fydd hi'n gêm wahanol," meddai Mr Edwards, "ond mi fydd rhaid i'r tîm cartref fynd i chwilio am y gôl."

Cael a chael

Cael a chael oedd hi yn aml nos Fawrth ond roedd y Cymry o dan bwysau yn yr hanner cynta' wrth ildio saith gic gornel.

Methodd Rimo Hunt gyfle euraidd o chwe llath wrth benio heibio'r postyn wedi i Andreas Raudsepp groesi.

ffynhonnell y llun, Arwel Jones
disgrifiad o’r llunMae Colin Caton wedi bod yn rheolwr Y Bala ers 2003

Ar ddechrau'r ail hanner pwysodd gwŷr Estonia sawl gwaith ond roedd amddiffyn Y Bala'n gadarn a'r golgeidwad Ashley Morris yn arbennig o dda.

Ergydiodd Mark Jones ddwywaith ond arbedodd Roman Smishko'r un gynta ac aeth yr ail heibio'r postyn.

Arbedodd Smishko ergyd Sheridan cyn i Igor Subbotin saethu dros y trawst.

Cyn y gêm dywedodd y rheolwr Colin Caton fod Y Bala'n barod am eu gêm fwyaf erioed wrth herio'r clwb o Estonia yn rownd ragbrofol Cynghrair Ewropa.

Mae'r tîm oddi cartre' wedi chwarae yn Ewrop bob blwyddyn ers eu tymor cyntaf yn 1998.

Roedd 1,287 o gefnogwyr yn stadiwm Y Rhyl, Belle Vue i weld y cymal cyntaf.

'Her fwya'

Roedd y rheolwr wedi dweud bod ei chwaraewyr rhan-amser yn wynebu "her fwyaf eu bywydau" yn erbyn clwb sydd wedi bod ar frig Uwchgynghrair Estonia saith o weithiau.

"Mi fyddai o'n anhygoel petaen ni'n llwyddo i fynd drwodd dros ddau gymal," meddai.

"Maen nhw wedi cael canlyniadau gwych yn Ewrop ac mae ganddyn nhw brofiad o gemau Ewropeaidd.

"Rydan ni ond yn dechrau ond fyddwn i ddim yn betio yn erbyn fy hogia' i.

"Dydyn nhw byth yn rhoi i fyny a does dim byd yn tarfu arnyn nhw."

Wedi iddyn nhw gael eu dyrchafu i'r ail adran yn 2004 roedd llawer o'r farn na fyddai tref maint Bala'n gallu mynd llawer pellach.

Anhygoel

Ond fe gyrhaeddon nhw Uwchgynghrair Cymru yn 2009 ac wedi gorffen yn seithfed y tymor diwethaf yn sgil rhediad anhygoel o 13 gêm fuddugol olynol, fe lwyddon nhw i hawlio'u lle yn y gemau ail gyfle, gyda'r enillwyr yn cael y fraint o chwarae yng nghystadleuaeth Cynghrair Ewropa.

Llwyddon nhw i guro Bangor 4-2 yn y rownd gynderfynol a seliodd gôl munud olaf John Irving yn y rownd derfynol yn erbyn Port Talbot fuddugoliaeth gofiadwy i'r tîm o Wynedd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol