Niwmonia gafodd ei achosi gan y frech goch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun, Roedd Gareth Colfer-Williams yn 25 oed

Clywodd cwest yn Abertawe fod dyn o'r ddinas wedi marw o niwmonia gafodd ei achosi gan y frech goch.

Cafwyd hyd i gorff Gareth Colfer-Williams, 25 oed, yn ei fflat yn ardal Porth Tennant y ddinas ar Ebrill 18.

Cofnododd y crwner yn Abertawe reithfarn o farwolaeth drwy achosion naturiol.

Ers Tachwedd mae mwy na 1,202 o achosion wedi cael eu cofnodi yn Abertawe a'r Cylch.

Asthma

Clywodd y cwest fod Mr Colfer-Williams yn Ysbyty Treforys a'i fod wedi cael triniaeth am asthma nid y frech goch.

Yn Ebrill, ychydig o ddyddiau wedi iddo adael yr ysbyty, dywedodd ei deulu ei fod wedi cael brech.

Ar y pryd dywedodd ei fam, Angela Colfer, iddo fynd i weld meddyg teulu y diwrnod cyn iddo farw.

Roedd brech ar bob rhan o'i gorff ar wahân i'w freichiau a dywedwyd wrtho y dylai gymryd paracetemol.

Pan fu farw dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod profion labordy wedi cadarnhau'r frech goch ond bod angen mwy o brofion i benderfynu achos y farwolaeth.

Straeon perthnasol