Mesurau arbennig mewn ysgol arall

Cyhoeddwyd

Mae mesurau arbennig wedi eu cyflwyno mewn ysgol yn Wrecsam, meddai'r corff arolygu, Estyn.

Dywedodd Estyn fod perfformiad Ysgol Rhosnesni yn annigonol ac y byddai arolygwyr yn dychwelyd bob tymor er mwyn monitro'r sefyllfa.

Cafodd mesurau arbennig eu cyflwyno mewn ysgol arall yn y sir, Ysgol Clywedog, ym mis Ionawr.