Pasio'r targed ariannol mewn da bryd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun, Mae'r Pafiliwn Pinc wedi ei godi ar y maes yn Ninbych erbyn hyn

Fis tan yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Ddinbych, mae 'na brysurdeb mawr mewn un cornel o Ddyffryn Clwyd.

Dros y dyddiau nesa' bydd y Pafiliwn Pinc trawiadol yn cael ei godi ar y maes ar dir fferm Kilford - arwydd amlwg fod y Brifwyl ar ein gwarthaf.

Er bod rhai wythnosau nes bydd miloedd o Eisteddfodwyr yn hel eu traed am Ddinbych, mae'r pwyllgor gwaith wedi cadarnhau eu bod eisoes wed codi mwy na'r targed ariannol o £300,000.

Yn barod, mae dros £325,000 wedi dod i'r coffrau ac mae nifer o ddigwyddiadau codi arian yn dal i gael eu cynnal.

'Mynydd uchel'

Dywedodd John Glyn Jones, cadeirydd y pwyllgor gwaith: "Yn sicr, roedd o'n fynydd uchel iawn i'w ddringo ac roedd o'n swm brawychus ar y cychwyn.

"Hefyd rhaid cofio bod hi ddim yn adeg dda iawn i fynd ar ôl bobl am arian oherwydd y sefyllfa economaidd ... Ond mi ddaeth pethau'n dda iawn - pawb yn cydweithio, a phob ardal yn cynnal gweithgareddau.

"Un o'r pethau sydd wedi codi fwya' o arian yw'r ocsiynau addewidion. Roedd un pentre' - Llandyrnog - wedi cyrraedd eu targed mewn noson.

"Ond beth sy'n dda ydy bod yr ardaloedd yma wedi cario 'mlaen i godi arian ar ôl cyrraedd eu targedau unigol.

"Mi wnaethon ni gyrraedd y targed ryw fis yn ôl ond mae gweithgareddau'n dal i gael eu cynnal ac arian yn dal i ddod i mewn.

"Dydy pobl ddim wedi stopio gweithio ar ôl cyrraedd y targed, a 'dan ni'n ymwybodol bod yr Eisteddfod yn gyffredinol angen yr arian."

Gweithgor

Dywedodd Mr Jones y byddai cynrychiolwyr o weithgor Llywodraeth Cymru, sy'n edrych ar ffyrdd o foderneiddio'r Brifwyl, yn dod i'r pwyllgor gwaith nos Lun.

"Dyma'r cysylltiad cynta' fyddan ni'n lleol wedi cael hefo nhw. Wrth gwrs, mae'r Eisteddfod yn ganolog wedi bod yn trafod hefo nhw," meddai.

Ychwanegodd bod yna wythnosau prysur iawn o flaen y pwyllgor wrth geisio cael popeth yn barod ar gyfer Awst 2.

'Ymarfer'

"Dros yr wythnosau nesa' mi fyddan ni'n cario 'mlaen i baratoi - cael y maes carafanau'n barod ac ati.

"Wedyn mi fydd Côr yr Eisteddfod yn ymarfer yn y pafiliwn a byddwn ni'n cynnal ymarferion ar gyfer y cyngherddau ac ati.

"Ond mae fy ngwaith i fel cadeirydd y pwyllgor gwaith wedi bod yn waith hawdd iawn - mae pawb yn tynnu eu pwysau ac yn gweithio'n galed."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol