Adnodd argyfwng i bobl anabl

Anna Glyn
Newyddion Ar-lein

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Bwriad yr adnodd dysgu yw rhoi cyngor fel bod pobl ag anableddau yn gwybod beth i wneud mewn argyfwng

Mae adnodd wedi ei greu er mwyn helpu pobl sydd gydag anableddau dysgu i wybod beth i wneud mewn sefyllfa o argyfwng meddygol.

Bwriad y rhanbarth o'r enw Adran Anableddau Dysgu sydd i weld ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yw rhoi gwybodaeth i unigolion fel ei bod yn medru teimlo yn ddigon hyderus i ymateb pe byddai rhywun yn mynd yn sâl neu yn cael damwain a hynny mewn sawl ffordd, er enghraifft drwy gyfrwng gemau neu gwis.

Dyma'r adnodd cyntaf o'i fath ar draws Prydain, ac meddai Helen Sullivan Rheolwr Gwybodaeth gyda'r Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Mi all pobl fynd i chwarae'r gêm a phenderfynu os yw e yn broblem iechyd mawr neu yn broblem fach. Maen nhw yn cael gwybod os nad yw hi yn sefyllfa o argyfwng pa wasanaethau eraill sydd ar gael."

Mae pobl gydag anableddau dysgu yn fwy tebygol o ddefnyddio gwasanaethau iechyd gyda thua 26% ohonynt yn gorfod mynd i'r ysbyty ym Mhrydain bob blwyddyn.

Roedd un o gydweithwyr Helen Sullivan sef Mandy Jenkins, sydd yn gweithio fel Cydlynydd Gofal Iechyd wedi creu taflen oedd yn esbonio sut i ffonio 999. Ond roeddent eisiau datblygu hyn ac mi aeth y ddwy ati i ymgynghori gyda grwpiau sydd gydag anableddau dysgu ar draws Cymru.

"Yr hyn wnaethon ni ddarganfod oedd diffyg ymwybyddiaeth o gysylltu gyda 999 ac ofn mynd mewn i ambiwlans," meddai Mrs Sullivan.

Ymateb

O'r cychwyn roedd yn bwysig iddyn nhw bod y rhai fyddai yn defnyddio'r wefan yn rhoi eu hadborth a'i bod yn rhywbeth fyddai yn eu plesio nhw: "Mi aethon ni atyn nhw i gael gwybod beth oedden nhw eisiau a sut i ddatblygu'r rhaglen. Wedyn mi oedden ni'n mynd nôl i brofi'r adnodd felly mae wedi bod yn broses hir."

Dywed Helen Sullivan bod y wefan yn un ddefnyddiol gan y bydd modd i bobl fynd nôl i edrych ar y wybodaeth sawl gwaith ac y bydd hi yn ddwyieithog ac yn cael ei haddasu a'i newid yn barhaus.

Mae'r ymateb meddai wedi bod yn wych: "Pan rydyn ni wedi bod allan yn ei ddangos maen nhw wedi ei fwynhau ac yn cymryd rhan gyda brwdfrydedd. Dyna'r ffordd gorau o ddysgu, gwneud y peth yn hwyl."

"Roedd hi yn galonogol i weld bod ganddyn nhw fwy o hyder erbyn diwedd y sesiynau a'u bod wedi dysgu llawer," ychwanegodd.

Gwobr

Wythnos diwethaf fe enillodd yr adnodd y brif wobr mewn seremoni wedi ei drefnu gan yr Health Care People Managment Association.

Roedd mudiadau ac elusennau ar draws Prydain yn cystadlu ac mae ennill yn golygu llawer i'r rhai sydd wedi bod yn gweithio ar y project: "Mae e yn rhoi'r proffil i chi mwy nag unrhyw beth ymhlith eich cymheiriaid... ac yn gydnabyddiaeth ar draws Prydain."

Y bwriad rŵan yw ei ehangu i blant, pobl sydd yn dysgu Saesneg ac i wneud fersiwn clywedol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol